Hallbarhet

Resource center

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

Hur vi säkrar samhällsviktiga samhällsfunktioner

2024-06-12 Hur kan vi förstå kopplingen mellan en välplanerad krigsorganisation och betydelsen av krigsviktiga samhällsfunktioner, inklusive vad som tidigare betecknades som K-företag? Även om denna viktiga del av kalla-krigets svenska totalförsvar upphörde sommaren 2002, så kan effekterna av denna verksamhet ses...

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

ESG: Vad är ESG och varför är det viktigt?

2022-10-04 ESG står för environmental, social & governance och är ett sätt att mäta hur hållbart ett bolag är. I denna artikeln går vi in närmare på ESG och dess betydelse

Hanne Hed

Tänk om vi hade två valutor, en för pengar och en för utsläppsrätter?

2021-10-23 Jag tänker att vi idag ska genomföra ett tankeexperiment. Vi ska sätta oss in en alternativ värld där det inte längre är vår ekonomiska situation som avgör vad vi kan konsumera. Vanligtvis när du bokar möten med din privatrådgivare på...

Karin Dahlin Thomas
Karin Dahlin Thomas

Så hjälper CGI ungdomar att komma in i samhället

2021-09-16 Debatten om gängkriminalitet och socialt utsatta områden runt om i Sverige har fortsatt under våren och sommaren och vi har tragiskt nog fått flera nyheter om dödligt våld. Många drabbas, alla blir offer på olika sätt. Det är inte förvånande...

Karin Dahlin Thomas
Karin Dahlin Thomas

Så hjälper CGI ungdomar att komma in i samhället

2021-09-16 Debatten om gängkriminalitet och socialt utsatta områden runt om i Sverige har fortsatt under våren och sommaren och vi har tragiskt nog fått flera nyheter om dödligt våld. Många drabbas, alla blir offer på olika sätt. Det är inte förvånande...

Karin Dahlin Thomas
Karin Dahlin Thomas

Så hjälper CGI ungdomar att komma in i samhället

2021-09-16 Debatten om gängkriminalitet och socialt utsatta områden runt om i Sverige har fortsatt under våren och sommaren och vi har tragiskt nog fått flera nyheter om dödligt våld. Många drabbas, alla blir offer på olika sätt. Det är inte förvånande...

Hanne Hed

Hur påverkas effekten av EU:s taxonomi av estimerat data?

2021-07-23 I och med EU:s nya krav på redovisning av hållbarhetsdata kommer hållbarhetsrapportering bli lika viktig som den finansiella rapporteringen för många företag framöver. Listade bolag, oberoende av industri, kommer behöva ställa om sina affärsprocesser och affärsplaner för att integrera hållbarhet...

Man och kvinna som samtalar
Redaktionen

Det riktigt stora gröna tekniksprånget sker just nu i norra Sverige

2021-06-02 Vi närmar oss nu sommaren och många planerar för diverse projekt och aktiviteter. Är det inom bygg- eller renoveringsområdet så vet man att ett bra grundarbete är viktigt. För det som inte syns eller märks när det är välgjort blir...

Charlotta Wark
Charlotta Wark

Vi måste få syn på den omedvetna rasismen – och börja med oss själva

2021-03-17 Nyheter kommer och går. I höstas var Black Lives Matter-rörelsen högt på agendan. Nu när det är tystare i medierna betyder det förstås inte att problemet med strukturell rasism har försvunnit. Det finns runtom oss hela tiden, bara vi skärper...