Hanne Hed

Hanne Hed

Business Consultant within Financial Services

Jag tänker att vi idag ska genomföra ett tankeexperiment.

Vi ska sätta oss in en alternativ värld där det inte längre är vår ekonomiska situation som avgör vad vi kan konsumera. Vanligtvis när du bokar möten med din privatrådgivare på banken, sätter du en budget utifrån din månadslön och de utgifter du har. Om du tur, har du pengar över när alla fasta kostnader är täckta och du börja planera för roligare inköp och aktiviteter än hyran och familjens elräkning. Det enda som begränsar dig i det här fallet är hur mycket pengar du har kvar på kontot varje månad – men hur skulle det se ut om vi samtidigt hade lagt på ett annat lager, som du också behöver brottas med under dina rådgivningsmöten?

Tänk dig att du sitter hos rådgivaren och hen säger att ”du har egentligen lön kvar för månaden men du kommer inte att kunna lägga pengar på det där inköpet du tänkt på i flera veckor.”

När du ser undrande ut förklarar rådgivaren för dig att som ett komplement till din monetära lön varje månad så behöver du också förhålla dig till de resurser du får förbruka varje månad för att klara av att leva på en jordglob. Du har med andra ord två ”löner” att budgetera, där ingen av dem får förbrukas för att budgeten ska hållas.

”Tänk dig att du sitter hos rådgivaren och hen säger att ”du har egentligen lön kvar för månaden men du kommer inte att kunna lägga pengar på det där inköpet du tänkt på i flera veckor.”

På samma sätt som att det svårt att disponera dina pengar om du inte har en tydlig bild över din inkomst och dina utgifter, är det också svårt att veta vad dina inköp bär med sig för utsläpp om du inte kan följa upp det eller har transparens per utgift.

Vi känner nog alla igen oss att vi ibland har loggat in i internetbanken och till vår förvåning sett att det inte alls finns så mycket pengar kvar som vi hade tänkt oss. Min tanke är att det skulle vara möjligt att generera samma känsla om vi på ett tydligt sätt kunde se direkt i appen hur många utsläppsenheter tröjan vi köpte krävde för sin produktion, och hur många enheter vi då har kvar att spendera resten av månaden.

Jag ser framför mig att vi i våra bankappar varje månad tilldelas en pott med utsläppsrätter och genom gamification tävlar med oss själva för att hushålla med den här potten så länge det bara går innan månaden är slut. Vi kan se det som vår alldeles personliga ”overshoot day”. Förhoppningen är att en person som till en början bara klarar en vecka (och får en notis att ”tyvärr, du har nått din overshoot day för den här månaden”) ska bli mer medveten om sina val och jobba aktivt för att behålla resurserna längre nästkommande månad.

”Jag ser framför mig att vi i våra bankappar varje månad tilldelas en pott med utsläppsrätter och genom gamification tävlar med oss själva för att hushålla med den här potten så länge det bara går innan månaden är slut.”

I en ideal värld hade jag gärna sett att alla våra storbanker hade en funktion som denna, även om det såklart blir en utmaning att hantera alla data i hela värdekedjan, från produktion till leverans.

Vi brukar benämna Generation Z som den generation som är mest hållbarhetsinriktad, men jag tror ändå att många andra, mig själv inräknad, gärna skulle ha en sådan funktion i min bankapp. Om inte för att det är roligt att tävla med sig själv, så för att bli medveten om vilka konsekvenser ens val faktiskt har. Någonstans är det för enkelt idag att slösa på resurser och handla nya produkter stup i kvarten, så länge vi bara har en ekonomisk situation som tillåter det.

Vad tror ni? Kommer vi att kunna skapa den här funktionen rent tekniskt inom ett par år, och hade du i så fall gett dig in i matchen och tävlat med dig själv om din individuella overshoot day?

About this author

Hanne Hed

Hanne Hed

Business Consultant within Financial Services

Med ett stort intresse för hållbarhet och hur verksamheter behöver ställa om för att leva upp till marknadens förväntningar och krav, är Hannes fokusområde Sustainable Finance och hur vi inom CGI kan vara med i den transformationsresa som våra kunder ställs inför. Hanne har ...