Hanne Hed

Med ett stort intresse för hållbarhet och hur verksamheter behöver ställa om för att leva upp till marknadens förväntningar och krav, är Hannes fokusområde Sustainable Finance och hur vi inom CGI kan vara med i den transformationsresa som våra kunder ställs inför.

Hanne har flera års erfarenhet inom bank och finans och arbetar för närvarande även inom payments-området och den nya versionen av ISO20022-standarden för betalningar. I sin konsultroll är Hanne bidragande till att ta fram regelverk för hur betalningar ska se ut framgent för Nordens storbanker.

I grunden har Hanne en civilekonomutbildning med en Master inom IT Management.

From this author

Tänk om vi hade två valutor, en för pengar och en för utsläppsrätter?

23 Oktober 2021 Jag tänker att vi idag ska genomföra ett tankeexperiment. Vi ska sätta oss in en alternativ värld där det inte längre är vår ekonomiska situation som avgör vad vi kan konsumera. Vanligtvis när du bokar möten med din privatrådgivare på banken, sätter du en budget utifrån din månadslön och de ...

Hur påverkas effekten av EU:s taxonomi av estimerat data?

23 Juli 2021 I och med EU:s nya krav på redovisning av hållbarhetsdata kommer hållbarhetsrapportering bli lika viktig som den finansiella rapporteringen för många företag framöver. Listade bolag, oberoende av industri, kommer behöva ställa om sina affärsprocesser och affärsplaner för att integrera hållbarhet i ...