Med ett stort intresse för hållbarhet och hur verksamheter behöver ställa om för att leva upp till marknadens förväntningar och krav, är Hannes fokusområde Sustainable Finance och hur vi inom CGI kan vara med i den transformationsresa som våra kunder ställs inför.

Hanne har flera års erfarenhet inom bank och finans och arbetar för närvarande även inom payments-området och den nya versionen av ISO20022-standarden för betalningar. I sin konsultroll är Hanne bidragande till att ta fram regelverk för hur betalningar ska se ut framgent för Nordens storbanker.

I grunden har Hanne en civilekonomutbildning med en Master inom IT Management.