Rut Meyersson

Rut Meyersson Afrell

Business Designer - Circular Design/Regenerative Business Models

Tidigare i år kom Circularity Gap report ut, som visade hur vi backar i den cirkulära utvecklingen. Där går att läsa att ”stigande materialutvinning har minskat den globala cirkulariteten: från 9,1 % 2018 till 8,6 % 2020 och nu 7,2 % 2023.. Världen är nästan uteslutande beroende av nya (jungfruliga) material”. Vad betyder detta? Jo, utan att ta hänsyn till planetens resurser i våra affärsmodeller - har vi utarmat den. Vi kan tyvärr inte backa bandet, men vi kan definitivt tänka nytt kring hur vi bygger våra företag.

Det här är andra delen i en bloggserie på tre, där jag beskriver metoder som du kan använda dig av för att arbeta med innovation. I den första skrev jag om klassikern Design Thinking som den senaste tiden fått kritik för att den inte lett till de stora världsförändringarna upphovsmakarna på IDEO, Smart Design, Frog med flera utlovade (Technology Reveiw, 2023). Jag kan till viss del instämma i kritiken då resultatet av metoden lätt kan bli för simplifierat, att sedan implementera utkomsten kräver mycket stort engagemang och resurser från en organisation. Men i mitt yrke ser jag den snarare som en process för att skapa empati, nytänk och förankra idéer. En möjlighet att ge människor som vanligtvis inte har, eller kan ha, en lösningsorienterad inställning till problem, förutsättningar att tänka om och kunna arbeta i diversifierade team. Inför den stora utmaning det är att bygga en mer hållbar värld så krävs allt detta, men det krävs också en vilja att designa för att göra världen bättre.

Men nu vill jag ge dig en glimt in i den andra metoden jag valt, Business Model Innovation, som är precis vad det låter som – innovation kopplat till affärsmodeller. Lite mer specifikt, eftersom jag specialiserar mig på just cirkularitet, cirkulära affärsmodeller. Den skiljer från Design Thinking då det är tydligt vad för resultat man eftersträvar, här blir frågan i stället ”hur kan vi få till en cirkulär affärsmodell?”. Detta är något som jag tillsammans med Daniel Haltia, Lotta Axelsson och Richard van Dijkman från IKEA höll workshops i, på Innovation Pioneer Summit i slutet på Januari i år på temat ”Omställningen”. Detta är tre personer jag inspireras otroligt mycket av, på grund av deras arbete med innovation och hållbarhet.  Så här byggde vi upp vår workshop.

Om vi hade en cirkulär affärsmodell, hur skulle den se ut?

För att exemplifiera kan vi föreställa oss att vi arbetar med ett företag som säljer cyklar. Som första steg så handlar det om att ställa sig frågan ”tänk om vi hade en cirkulär affärsmodell, hur skulle den se ut?”. I stället för att se till inkrementella, alltså små successiva, förändringar inom värdekedjan börjar vi om från början – from scratch. Hur kan vi arbeta med att fortsätta leverera värde till kund men genom en helt ny affärsmodell, där så mycket som möjligt av det vi använder stannar i vårt kretslopp, och vi minimerar avfall i värdekedjan? I fallet med cykeln så tänk dig att en cykel köps, används och sedan slängs eller går sönder. Detta är en linjär affärsmodell, som vi genom ”Business Model Innovation”-metoden vill förändra till en cirkulär.

Övningar med denna metod kan göras i workshopformat för att starta tankearbetet kring en cirkulär transformation, och för att försöka hitta så många hållbara möjligheter som möjligt. Med fördel görs de i ett team med olika kompetenser och erfarenheter, med mandat att ta vidare det teamet kommer fram till. Beroende på hur grundligt och hur långt gruppen vill komma i en sittning går det bra att anpassa tiden.

  1. Börja med att titta på det mänskliga behovet ditt företag tillgodoser, vad är det? Denna övning kallas ofta ”jobs to be done”, i exemplet med cykeln så skulle man kunna säga att det är att ta en person från punkt A till punkt B (alltså mobilitet). Men kanske också att kunna röra sig utomhus snabbt, miljövänligt och bekvämt.
  2. Del två blir att titta på alternativa sätt detta behov kan tillgodoses, och här finns de stora möjligheterna. Exempel på olika cirkulära affärsmodeller att inspireras av finns här. Måste kunden äga produkten eller kan den göras om till något som går att låna då och då? Finns produkten att tillgå begagnad? Går den att tillverka av annat material? Ett exempel på just en cirkulär modell för att få sitt cykelbehov tillgodosett är företaget Swapfiets https://swapfiets.nl/en.
  3. I sista steget tittar deltagarna på vårt företags förmågor och mission. Hur kan vi fortsätta leverera värdet till kunden, med en cirkulär affärsmodell i stället för en linjär? För att göra det så effektivt som möjligt, ta gärna hjälp av verktyget Business model canvas.

Av min erfarenhet så är det redan genom dessa tre övningar som helt nya affärsmodeller och sätt att se på hur man kan leverera värde uppstår. Efter övningarna krävs ett mer omfattande och långsiktigt arbete för att komma vidare med de idéer teamet tagit fram.  Det kommer jag ta upp i nästa blogg.

Jag tror på att alla företag kan hitta nya sätt att leverera värde till sina anställda, planeten och sina kunder. Men det kräver ett långsiktigare designperspektiv som både är ”human-centric” och ”planet-centric”. För att få hjälp med denna omställning finns lyckligtvis massor med källor, verktyg och aktörer som alla tillsammans arbetar för att förenkla resan till exempel Ellen Mcarthur foundation, Circular Design Guide och Circular economy. Eller så går det såklart bra att höra av sig till mig om du har frågor!

About this author

Rut Meyersson

Rut Meyersson Afrell

Business Designer - Circular Design/Regenerative Business Models

Rut Meyersson Afrell är en Business Designer med expertis inom regenerativa affärsmodeller, innovation och cirkulär ekonomi. Hennes fokus är inom retailindustrin, där hon erbjuder sina kunder expertkompetens inom cirkularitet, affärsmodells- och serviceinnovation. Hon har varit konsult till de största retailbolagen i världen inom bland annat ...