Kommer du att använda mer energi i morgon än idag? Hur mycket kommer du att använda på tisdag nästa vecka? Att försöka förutse hur mycket energi som behövs har alltid varit en stor utmaning där man fått förlita sig på erfarenheter från ur till exempel helgdagar, väder och stora händelser påverkar behoven. Men här – liksom inom många andra områden – kommer AI att ge oss helt andra förutsättningar.

Jonas Forsman är en av CGIs experter med längst erfarenhet av att arbeta praktiskt med AI som verktyg. Nyligen deltog han i Mittuniversitetets seminarium kring den framtida energimarknadens möjligheter att använda AI. Jonas ämne var "Att identifiera mönster i fluktuerande konsumentbeteende". Så, vad betyder det?

– Man kan säga att individer är både vanemässiga och anpassningsbara. Det gör det svårt att hitta konsekventa mönster i konsumentbeteendet för exakta förutsägelser av sådant som hur de kommer att förbruka energi. I samarbete med forskare från Karlstads universitet har jag varit involverad i arbetet kring att skapa ett dynamiskt AI-ramverk för att förutse just dessa förändrade konsumtionsmönster. Resultatet av det samarbetet är en vetenskaplig rapport som publicerats nyligen, säger Jonas Forsman.

Med detta innovativa ramverk kan man enligt Jonas alltså upptäcka betydande förändringar i hushållens konsumtionsmönster, vilket sedan utlöser en automatisk omskolning av den prediktiva modellen. 

– Det här betyder att modellen snabbt lär sig det nya mönstret och kan bibehålla förutsägelser på hög nivå. Ett sådant ramverk visar sig vara fördelaktigt i scenarier där förutsägelser av datamönster behövs, särskilt när dessa mönster genomgår betydande förändringar. Detta inträffar ofta i situationer som involverar mänskligt beteende, eftersom människor är mycket anpassningsbara och snabba att reagera på nya omständigheter.

Jonas är inte främmande för energisektorn. Han har tidigare skrivit en debattartikel i Aktuell Hållbarhet om förnybar el och forskningens avgörande roll inom området och deltar i SOLVE, ett forskningsinitiativ inom solenergi som stöds av Energimyndigheten.

– Jag har alltid varit fascinerad av vilka möjligheter tekniken ger oss att lösa mänsklighetens stora utmaningar. Och AI har under de senaste 10 åren gått från att vara en lovande, men kanske inte alltid så användbar modell, till att bli en högst påtaglig och konkret teknik för att lösa många av dessa utmaningar.