Alexandra Norén

Alexandra Norén

Retail Sustainability Specialist

Bild på Hampus Petersson

Hampus Petersson

Business Consultant and Sustainability Specialist

Den 19:e oktober 2022 var det dags för årets upplaga av DI Retail Arena, en konferens och mötesplats för detaljhandeln. I fjol var världen på väg ut ur en pandemi och nu är vi på väg mot en tuff framtid med skenande kostnader, lågkonjunktur och klimatförändringar. Under Retail Arena valde vi bland annat att rikta fokus på hållbarhetsområdet genom ett föredrag med temat ”Framtidens handel”.  Vi lyfte vad vi anser bör inkluderas i framtidens hållbarhetsarbete och vad företag kan göra för att ställa om till ett mer hållbart företagande och påbörja resan från överkonsumtion till hållbarhet. 

Ett paradigmskifte

Vår utgångspunkt är att det inte finns någon mening med att vi berättar hur nödvändigt det är att vi gör stora förändringar och omställningar för att möta de miljö- och hållbarhetsmål som satts upp för att klara av den stundande klimatkrisen – det vet vi alla redan. Någonting vi däremot kan prata om är hur den omställning ser ut, som krävs sett till hur de flesta företags miljö- och hållbarhetsarbete är strukturerat idag.

Innan vi går in på konkreta åtgärder för att påbörja ett effektivt hållbarhetsarbete vill vi slå ett slag för tidigare omställningar, som företag gjort för att visa på att det är möjligt att lyckas med stora förändringar. Ett sådant exempel är övergången till e-handel.

Majoriteten av dagens handelsföretag har gjort en omställning till e-handel. Här ser vi att lärdomar från en tidigare stor transformation inom branschen kan användas i den förändring som krävs för en hållbar omställning. På samma sätt som övergången till e-handeln krävde att företag ställde om i sina verksamheter, behöver hållbarhetsarbetet släppas in i alla instanser i ett företag och få ta plats i verksamheten - inte minst i företagets affärsmodeller. Genom att ta tillvara på tidigare erfarenheter kan startsträckan förkortas och arbetet underlättas, i det nya paradigmskifte vi står inför.

Så vad kan vi egentligen göra? Hur kan vi ställa om? 

Hur ställer vi om till en hållbar affärsmodell? Hur ger vi företag chansen att fortsätta växa, erbjuda kunder exempelvis e-handel men samtidigt minska sitt ekologiska fotavtryck och öka sin sociala påverkan? Låt oss berätta hur vi tänker genom att introducera tre områden att titta närmare på för att driva förändringen: 

  • ESG Data Governance 

Vi vet att företag måste sätta mål och följa upp resultatet för att dels kunna förstå sin egen verksamhet, dels för att förstå att de förändringar som görs ger eftersträvad effekt men också för att avgöra att åtgärderna är i rätt riktning.

Detta område bygger på konceptet om ”what gets measured gets done”. Utan att börja mäta vet vi varken vad frukterna av våra hållbarhetsinitiativ är, eller om de är effektiva, och för att kunna mäta behövs data. Vi alla vet att data är det nya guldet men det handlar inte bara om att samla in data utan att ha rätt data, och rätt struktur, är avgörande. Företag måste bygga struktur, inkludera sitt ekosystem och investera för att kunna samla in rätt data och för att kunna följa upp att ens omställning ger rätt effekt.

  • Recurring Revenue (tjänstefiering) 

Att skapa prenumerationer och återkommande inkomster från något som tidigare var en engångsförsäljning - det låter väl trevligt? Och det är fullt görbart. Tänk tillbaka på musik för 20 år sedan. För att lyssna på musik behövde konsumenten äga flertalet produkter – exempelvis en freestyle och minst en CD-skiva. Då var det svårt att tänka sig att konsumenten skulle betala för musik den inte ägde. Men det finns nu företag som lyckades tjänstefiera den tidigare “produkten” musik.

Ett annat äldre fungerande koncept som många kan känna igen är skiduthyrning. En produkt och idé som har fungerat som tjänstefierat produktkoncept tidigare och fortsätter fungera. Man måste hitta produkten som kunden gärna hyr återkommande.
 
Ett sätt att ställa om till hållbar handel är att undersöka möjligheterna och att göra de förändringar som krävs för att hitta de produkter i sortimentet som går att tjänstefiera. Med en omställning av affärsmodellen till tjänstefiering kan det komma att påverka befintligt transaktionsflöde vilket i sig innebär förändringar. När det nya transaktionsflödet är hanterat och förändringen accepterats i fler företagsfunktioner ökar det möjligheten för att göra den omställning och förflyttning som krävs för ett hållbart företagande. 

  • Circular design 

Det sista området vi valt ut benämns som “Circular Design”. Cirkulär design är en förutsättning för tjänstefiering då affärsmodellen ställer högre krav på produkternas ökade livslängd, och samtidigt kunna ta vara på den fulla potentialen av de produkternas värde. Vi måste alltså bygga tjänster och produkter som håller i längden och säkerställa att värdet av produkter, material och resurser bibehålls så länge som möjligt, och uppkomsten av avfall minimeras. Vi måste göra om och göra rätt. Det räcker inte med att vi gör justeringar i slutet av flödet eller processen utan vi måste ha kontroll hela vägen.

För att kunna utvärdera våra nya cirkulära affärsmodeller måste vi ha en förståelse och struktur för att kunna samla in relevant data som bevisar att vi är på rätt väg. 

Påbörja omställningen

Att göra en omställning till en mer hållbar handel kräver förändringar av företag. Förändringar som måste tillåtas i flera led i ett företags struktur och strategi.

Vi vill att företag tar med sig det de lärde sig vid det förra paradigmskiftet och resan alla gjort för att ställa om till e-handel. Vi vet att det krävs pengar, tid och engagemang för att ställa om och det är investeringar som krävs för en hållbar handel. Företag måste beakta data och affärsmodeller för att undersöka vilka förändringar som kan ge störst effekter. Sett till omställningen till e-handel är den här omställningen betydligt mer tidskritisk givet de klimat- och hållbarhetsutmaningar vi står inför.  

Vi känner med er, detta är stora frågor och det krävs samarbete. Se till att påbörja er omställning innan det är för sent!

Är du mer intresserad av hur vi kan hjälpa dig med att påbörja omställningen? Läs mer i nedan länk.

About these authors

Alexandra Norén

Alexandra Norén

Retail Sustainability Specialist

Alexandra har en bakgrund som civilingenjör med en masterexamen inom hållbart företagande och en kandidatexamen inom energi- och miljöteknik. På CGI arbetar Alexandra främst mot konsument- och detaljhandeln inom områden som effektivisering, hållbarhet och incidenthantering. Med ett stort intresse för framtidens handel och hur verksamheter ...

Bild på Hampus Petersson

Hampus Petersson

Business Consultant and Sustainability Specialist

Med passion och intresse för hållbarhetsområdet ur ett affärsperspektiv har Hampus en masterexamen inom företagsekonomi med inriktning mot hållbart företagande från universitetet. Detta är en grundpelare i hans arbetssätt och metodik för att förstå hållbarhetsutmaningar inom olika branscher. Hampus vill öka den allmänna medvetenheten genom ...