Alexandra har en bakgrund som civilingenjör med en masterexamen inom hållbart företagande och en kandidatexamen inom energi- och miljöteknik. På CGI arbetar Alexandra främst mot konsument- och detaljhandeln inom områden som effektivisering, hållbarhet och incidenthantering. Med ett stort intresse för framtidens handel och hur verksamheter behöver ställa om för att verkligen bidra till klimatomställningen som behövs göras, är Alexandras fokusområde Sustainable Retail.

I sitt arbete har Alexandra ett systemperspektiv och tycker att det är viktigt att ta välgrundade beslut som beaktar förändringars effekter genom hela värdekedjan. Hennes utgångspunkt inom hållbarhet är att det viktigaste är att agera och våga göra förändringar baserat på fakta och analyser för att sedan följa upp och mäta effekterna för att utvärdera utfallet.