Hållbarhet är inte bara en utmaning utan också en möjlighet när handlare förnyar sättet att bedriva handel på. Hållbarhet ska inte bara ses utifrån ett ekologiskt perspektiv utan också ekonomiskt och socialt. Att bygga vidare på en hållbar affärsmodell med goda arbetsvillkor är också en form av hållbarhet, skriver Jens Lee, Vice President of Retail Consumer Services and Utility Sectors, CGI.

För att lösa problem behöver man ofta tänka i nya banor. Vi vet redan att ökat hållbarhetsfokus leder till förändrade konsumtionsmönster och affärsmodeller, och detta kräver nya lösningar. Vi ser idag en tjänstefiering av fysiska varor och en utveckling av abonnemangstjänster. Måste exempelvis alla äga en egen borrmaskin, eller är det bättre att hyra vid behov? Behöver vi verkligen köpa en helt ny mobiltelefon när bara en komponent är trasig, eller är det bättre att reparera? Detta är frågeställningar och krav från konsumenter som både hållbarheten och handlare kan tjäna på att adressera i sin Unified Commerce-strategi.

Satsa cirkulärt 

Vi ser trender som går ifrån ett slit- och slängsamhälle mot en mer modulär produktdesign där produkter är enkla att reparera i stället för att de slängs bort. Företag skiftar om sina affärsmodeller och fokuserar på nya intäktsströmmar där fokus läggs på reparation och service snarare än att skapa helt nya produkter. 

Recycled Sweater

Vi har nyss rört oss från pandemi till lågkonjunktur. Cirkulära affärsmodeller kan hjälpa till att svara på ökad efterfrågan både är det gäller pris och ökad hållbarhet. När Svensk Handel i sin hållbarhetsundersökning för 2022/2023 frågar konsumenter vad de främst associerar med ”hållbar konsumtion” så hamnar återvunna och begagnade varor i topp. Detta bådar gott för handlarna och det är kort sagt ett guldläge att satsa cirkulärt just nu. 

Samtidigt kan vi se att hållbarhetsfokuset redan idag har lett till mer återvinning och pantsystem för diverse produkter. Detta är lösningar som måste skalas upp och appliceras på fler områden för att vårt resursutnyttjande ska bli mer hållbart. Att minska andelen returer inom e-handeln och mer hållbara emballage är två konkreta exempel som bidrar till hållbarhet samtidigt som det kan minska kostnaderna för företagen eftersom exempelvis returhanteringen är väldigt kostsam. 

Behov av gemensamma standarder och spelregler 

Vi vet att konsumtionsmönster och nya lagkrav är på gång när det gäller hållbarhet. Handlare som vågar vara först och driver innovation inom hållbarhet kommer att få konkurrensfördelar och kunna vara med och sätta standarder inom området. Det finns flera exempel på företag som har blivit fällda för green-washing på grund av otydlig marknadsföring, inte sällan för att det saknas gemensamma standarder när det gäller benämningar inom hållbarhet. För att kunna mäta utvecklingen och kvaliteten måste det finnas tydligare standarder och här spelar näringslivet en avgörande roll med sin expertis och omfattande mängd data. 

Recycle icon on tag

När Svensk Handel frågar hur företagen prioriterar hållbarhet till följd av det ekonomiska läget så svarar hela 76 procent att de har prioriterat hållbarhet på samma sätt som tidigare. Det är självklart välkommet att företagen är med och driver hållbarhetsarbete men politiken har också ett stort ansvar, inte minst på EU-nivå. Lagstiftningen är väldigt viktig för att skapa gemensamma standarder och spelregler för en sundare konkurrens som både gynnar vårt företagsklimat och klimatet i sig. 

Jens Lee, Vice President Retail Consumer Services and Utility Sectors, CGI
 


 

Behöver ditt företag hjälp med dessa frågor?

Boka ett kostnadsfritt strategisamtal med en av våra Unified Commerce-experter

 


 

A world in a biosphere

Vad är Unified Commerce?

Unified Commerce är mer än bara flera försäljningskanaler; det handlar om att skapa en heltäckande, sammanhängande och anpassningsbar kundupplevelse över alla touchpoints i företagets försäljningsstruktur.

Läs mer om Unified Commerce ->