Daniel Silvborn

Daniel Silvborn

Expert civilförsvar och krisberedskap

Rymden, denna gränslösa och oändliga domän, står som en symbol för mänsklighetens största äventyr och utmaningar. Dess omätbara vidder och outforskade djup erbjuder inte bara en skattkammare av vetenskapliga upptäckter utan är också en arena med enorm kommersiell och försvarsstrategisk potential. I en tid där jorden blir alltmer sammanlänkad och beroende av rymdbaserad teknologi, från informationsinhämtning via satellit till global kommunikation och positionering, framträder rymden inte bara som en vital resurs utan också som en kritisk aspekt av nationell och internationell säkerhet.

En möjliggörare av internationellt samarbete och innovation 

Rymdens betydelse i det moderna samhället kan inte överskattas. Kommersiellt sett erbjuder den nya möjligheter för telekommunikation, jordobservation och i förlängningen till och med rymdturism – nya dörrar att öppna för banbrytande innovationer och ekonomisk tillväxt. Militärstrategiskt är rymden en nyckeldimension som nationer måste bemästra för att skydda sina intressen och infrastrukturer, vilket leder till en ny era av rymdförsvar och säkerhetspolitik.

Dessutom är rymdens ofantliga storlek och komplexitet en påminnelse om behovet av internationellt samarbete. Det kräver en sammansmältning av expertis från olika länder och sektorer, från regeringar till privata företag, i en gemensam ansträngning för att utforska, förstå och ultimativt nyttja denna sista gräns. Denna interaktion över gränserna symboliserar inte bara vår gemensamma strävan efter kunskap och framsteg utan understryker också vikten av global samverkan i frågor som överskrider nationella intressen och omfattar hela mänskligheten.

I denna kontext blir rymden därför mer än bara en plats för utforskning och upptäckt; den blir en katalysator för internationell enighet, teknisk innovation och en ny förståelse för vår plats i universum. Genom att omfamna rymdens möjligheter och potential, kan vi inte bara utveckla ny teknik och stärka vår säkerhet, utan också bygga en grund för en mer sammanhängande och samarbetande värld.

CGI och rymden

I Europa står CGI som en kraftfull aktör inom rymdindustrin, med särskild tonvikt på vår verksamhet i Sverige och Tyskland. Genom ett nära samarbete mellan dessa två nationer, driver vi innovation och utveckling framåt. CGI's Sveriges ’rymd’-arbete sker idag primärt mot SSC, Swedish Space Corporation (Svenska Rymdaktiebolaget) och ESA’s (European Space Agency) svenska verksamhet och vårt uppdrag i olika rymdbaserade projekt. Till exempel det europeiska GNSS-systemet Galileo PRS, Europas globala navigationssystem där CGI är den största leverantören av säkerhetssystem för Galileo-programmet och har utvecklat projektet EPIC (Enabling PRS Infrastructure Capabilities) för effektiv anslutning av EU-medlemsstater till PRS, en säker, krypterad tjänst för statliga och andra auktoriserade användare. Denna betydande roll i Galileo-programmet demonstrerar CGI’s förmåga att leverera komplexa och säkerhetskritiska system på en internationell nivå. Ytterligare utvecklad med ett helhetsansvar för tyska H2Sat programmet, dess marksegment och support. Likaså vårt långvariga och djupa samarbete med europeiska meterologiorganisation Eumetsat för satellitdata och analys, en förmåga som idag är helt vital för vardagsförståelse om vår planet. 

Med Sveriges kommande inträde i NATO och det ökade fokuset på rymddomänen inom Försvarsmakten, öppnar det upp nya möjligheter för tätt samarbete mellan näringsliv och offentlig sektor inom detta område. Kiruna har identifierats som en strategiskt viktig ort för Sveriges rymdförsvar, vilket innebär att de norra delarna av vårt land är ett otroligt viktigt geografiskt område både inom försvars- och rymdsektorn, såväl nationellt som internationellt. 

Nyckeln till framgång: En kombination av innovation, teknik och strategi

För CGI innebär framtiden inom rymdsektorn en fortsatt strävan efter innovation och excellens. Vårt bidrag till rymdindustrin inte bara av teknisk natur. Vi bidrar även till att forma den strategiska och politiska diskursen kring rymd och dess potential, till exempel genom vårt aktiva deltagande i branschorganisation SOFF, Säkerhets- och försvarsföretagen. Genom vårt samlande arbete är vi med och bidrar till en ökad förståelse för hur rymdteknologi kan användas för att lösa globala utmaningar, skapa nya affärsmöjligheter och driva på samhällelig utveckling.

Genom vårt samarbete mellan CGI i Sverige och Tyskland och vår globala närvaro, är vi väl positionerade för att fortsätta leda vägen inom rymdteknologi och dess tillämpningar. Det är denna vision och strävan som gör CGI till en central aktör inom rymdindustrin, en position vi inte bara innehar idag utan också är beredda att expandera och utveckla i framtiden. 

Vill du fortsätta resan ut i rymden med oss? Hör av dig! Kontakta: Daniel Silvborn
 

About this author

Daniel Silvborn

Daniel Silvborn

Expert civilförsvar och krisberedskap

Daniel har över 20 års erfarenhet av operativt och strategiskt säkerhetsarbete. Han har arbetat både inom den offentliga sektorn, inklusive kommuner och statliga myndigheter, samt den privata sektorn. Hans breda kompetens omfattar tillämpad fysisk säkerhet, kris- och beredskapssamordning, IT-säkerhet/cybersäkerhet samt teknisk projektledning, riskhantering, verksamhetsutveckling, ledarskap/management ...