Daniel Silvborn
Daniel Silvborn

Rymden – the final frontier

2024-01-19

Rymden, denna gränslösa och oändliga domän, står som en symbol för mänsklighetens största äventyr och utmaningar. Dess omätbara vidder och outforskade djup erbjuder inte bara en skattkammare av vetenskapliga upptäckter...

Bild på Torsten Bernström
Torsten Bernström

Det är tid för handling!

2024-01-10

”Det säkerhetspolitiska läget är det allvarligaste sedan andra världskrigets slut.” Så inleder Försvarsberedningen sin rapport -Kraftsamling- som man presenterade den 19 december 2023. Man fortsätter med att konstatera att ”Förberedelserna...

Bild på Torsten Bernström
Torsten Bernström

Hur svag är den svagaste länken?

2023-10-23

Ensam må vara stark, men NATO:s princip bygger på att tillsammans är vi tryggare och starkare. Vi ställer upp för varandra. En för alla – alla för en. Ofta är...

Daniel Silvborn
Daniel Silvborn

Vem ska betala för det resurskrävande beredskapsarbetet?

2023-10-20

Sverige har länge varit en förebild inom många områden, men när det kommer till krisberedskap har vi fortfarande en lång väg tillbaka från dagens uppenbart bristfälliga beredskap. Samtidigt har den...

Bild på Torsten Bernström
Torsten Bernström

Innovation krävs för ett resilient samhälle

2023-09-22

Framtidens resilienta samhälle kommer behöva innovativa lösningar för att kunna skydda kritisk infrastruktur och för att kunna säkra viktiga samhällsfunktioner. Innovationskraft uppstår när man träffas och utbyter idéer och erfarenheter...

Håkan Blomqvist
Håkan Blomqvist

Totalförsvaret och Galileo - Europas globala navigationssystem

2023-03-17

Det äldsta position- och navigationssystemet hos Sjöhistoriska är astrolabium från 1329, vilket är ett höjdmätningsinstrument som används för att bestämma latituden genom att mäta höjden på himlakroppar över horisonten. Namnet...

Bild på Torsten Bernström
Torsten Bernström

Beredskap – Det nya normala, eller?

2022-11-29

Vad är ett ”normalläge”? Ofta när det talas om beredskap så utgår man från ett normalläge som förändrats och som kan föranleda beredskapshöjningar av olika slag. Detta inom ramen för...