Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

När Nato firade sitt 75-årsjubileum ger det anledning att reflektera över dess bestående principer och dess anpassningsförmåga som svar på föränderligt omvärldsläge. Centralt för Natos etos, existensberättigande, är kollektiv säkerhet, som förkroppsligar övertygelsen om att enighet främjar större säkerhet och styrka. Principen är tydlig i Natos artikel 5, där medlemsländerna förbinder sig till ömsesidigt bistånd i händelse av väpnat angrepp. Att Finland och Sverige nyligen har anslutit sig till alliansen kommer leda till översyn av den kapacitet som förmågor och geografiskt läge tillför - även när det gäller industri och civila resurser.

Natos medlemsländer har under hela sin historia haft ett omfattande samarbete som sträckt sig bortom det militära området för att hantera bredare säkerhetsfrågor som ekonomisk motståndskraft, energisäkerhet och tekniska framsteg. NATO:s artikel 3 understryker vikten av att bygga upp motståndskraft över nationella förmågor och främja integration.

I den här bloggen kommer jag att gå igenom vad jag anser är de viktigaste delarna för att stärka motståndskraften i våra samhällen, och betona den avgörande roll som industrin, civila organisationer och militären spelar - för denna insats.

Natos grundläggande krav

För att forma ett robust samhälle måste man ta hänsyn till alla aspekter, inte minst att digitalisering fört med sig att i princip allt styrs med hjälp av IT. NATO:s artikel 3 ger en baseline i form av sju nationella resilienskrav.

Bilden ovan anger de områden som är i fokus. Utmaningarna är många, men det är också de möjligheter som följer av en ständig innovation inom industrisektorn. Den tid är sedan länge förbi då tekniska genombrott främst kom från stora statliga industriprogram. Idag är dubbel användning (dual-use) i fokus. Innovativ ny teknik kommer att finna sin väg in i både militära och civila system, både inom den offentliga och den privata sektorn. När vi blickar framåt är det partnerskap mellan näringsliv och myndigheter och samarbete över nationsgränserna som är vägen framåt.

Efter att ha besökt NATO:s högkvarter i veckan som gick, är intrycken många. Det man slås av är professionalismen men också det nydanande tänk som finns – inte minst på IT området. Personligen är jag entusiastisk över utmaningen att arbeta mot de sju grundläggande kraven på motståndskraft på nationell nivå, men också inom alliansen.

  • Nato har en väletablerad struktur för att skörda innovation i inkubatornav och program. Låt oss använda det.
  • Resiliens i samhället är så mycket mer än att bara skydda kritisk infrastruktur. Genom att analysera alla beroenden, stora som små, fysiska eller i cyberdomänen, kan vi upptäcka svagheterna och skapa lösningar eller paradigmförändrande innovationer. Låt oss främja detta.
  • Talang är det guld som vi behöver för att hålla igång systemet. Talanger finns i olika åldrar, och mångfald är nyckeln. Rotation mellan industrin, regeringen och den akademiska världen berikar samhällena inom alliansen. Låt oss locka talanger till ekosystemet för försvar och resiliens.

Vid NATO Industry Forum i Stockholm i november 2023 underströk generalsekreterare Jens Stoltenberg industrins oumbärliga roll inom försvaret och framhöll behovet av innovation och spjutspetsteknik. Denna uppfattning stämmer väl överens med det globala IT- och affärskonsultföretaget CGI:s vision om att främja en samarbetsinriktad miljö, i linje med NATO:s åtagande om kollektivt försvar. Som en långvarig industripartner till NATO i över 30 år bidrar CGI med expertis och lösningar, där säkerhet integreras från början och förkroppsligar principen om "en för alla - alla för en" när det gäller att skydda kritisk infrastruktur.

About this author

Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Torsten Bernström har arbetat med affärsutveckling och IT sedan mitten på 1990-talet i roller som projektledare och affärsområdeschef i såväl näringsliv som offentlig förvaltning. På CGI leder han affärsteamet Försvar och Säkerhet med svenska verksamhetens samtliga leveranser till Försvarsmakten, FMV och övriga myndigheter kopplade till ...