Försvar

Resource center

När vi pratar om moln har det funnits en stark trend där åsiktsriktningarna står långt ifrån varandra. Ena sidan kan reservationslöst hävda molnets förträfflighet för alla syften och användare, medan andra sidan, ofta med starka cybersäkerhetsintressen, larmat och hissat varningsflagg...

Daniel Silvborn
Daniel Silvborn

Rymden – the final frontier

19 Januari 2024 Rymden, denna gränslösa och oändliga domän, står som en symbol för mänsklighetens största äventyr och utmaningar. Dess omätbara vidder och outforskade djup erbjuder inte bara en skattkammare av vetenskapliga upptäckter utan är också en arena med enorm kommersiell och försvarsstrategisk...

Bild på Torsten Bernström
Torsten Bernström

Det är tid för handling!

10 Januari 2024 ”Det säkerhetspolitiska läget är det allvarligaste sedan andra världskrigets slut.” Så inleder Försvarsberedningen sin rapport -Kraftsamling- som man presenterade den 19 december 2023. Man fortsätter med att konstatera att ”Förberedelserna, beredskapen och förmågan inom hela totalförsvaret, både det militära och...

Bild på Torsten Bernström
Torsten Bernström

Hur svag är den svagaste länken?

23 Oktober 2023 Ensam må vara stark, men NATO:s princip bygger på att tillsammans är vi tryggare och starkare. Vi ställer upp för varandra. En för alla – alla för en. Ofta är det den sistnämnda parollen man förknippar med NATO – som...

Daniel Silvborn
Daniel Silvborn

Vem ska betala för det resurskrävande beredskapsarbetet?

20 Oktober 2023 Sverige har länge varit en förebild inom många områden, men när det kommer till krisberedskap har vi fortfarande en lång väg tillbaka från dagens uppenbart bristfälliga beredskap. Samtidigt har den teknologiska utvecklingen som hjälper oss att lösa många utmaningar också...

Daniel Silvborn
Daniel Silvborn

Beroenden: Den oundvikliga länken vi måste lära oss att förvalta

20 Oktober 2023 Beroenden är en oundviklig del av livet och i en värld som blir alltmer komplex och sammankopplad blir de bara mer påtagliga. Detta gäller i synnerhet inom krisberedskap, där beroenden kan vara så små som en enskild persons arbetsinsats eller...

Kriser och oförutsedda händelser har alltid funnits, men med en ökad komplexitet och en eskalerande digitalisering i de flesta verksamheter blir det svårare att överblicka konsekvenserna och framför allt planera för hur verksamheten kan upprätthållas i händelse av en kris...