Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

”Det säkerhetspolitiska läget är det allvarligaste sedan andra världskrigets slut.”

Så inleder Försvarsberedningen sin rapport -Kraftsamling- som man presenterade den 19 december 2023. 

Man fortsätter med att konstatera att ”Förberedelserna, beredskapen och förmågan inom hela totalförsvaret, både det militära och det civila försvaret, måste öka skyndsamt” samt att ”En stor del av totalförsvarsviktig verksamhet bedrivs av näringslivet. Flera verksamheter av vikt för totalförsvaret som förut var i offentlig regi ägs, drivs och förvaltas idag av privata svenska och utländska företag.”

"Så mycket har fundamentalt ändrats i vårt samhälle"

Solnedgang

Återuppbyggnaden av totalförsvaret kan dock inte byggas upp efter gamla ritningar och för att efterlikna det totalförsvar vi hade under kalla kriget. Så mycket har fundamentalt ändrats i vårt samhälle sedan dess. Resurser inom tillverkning, infrastruktur, tjänster – tillgångar i form av lager samt förmågor i form av transporter, kommunikation och annat – har gradvis flyttats från det offentliga – och finns idag i privat sektor. 

Det har gjort att näringslivet, som omfattar allt från multinationella företag till enmansföretag som verkar lokalt, har en central roll i att Sverige kan hantera kriser och situation med höjd beredskap och krig.

"Vi behöva tänka nytt"

Finns det problem med att resurser och förmågor behöver säkras med upphandlingar och avtal snarare än att finnas lagrad i myndighet eller offentlig organisations, strukturer?
Finns problem med att så många aktörer är multinationella eller med utländskt ägande?
Kanske – om ovan problemställningar lämnas oadresserade, och här behövs insatser att genom avtal, kontrakt och planering säkra resurser och förmågor. 

Men om vi i stället fokuserar på vilka fördelar just näringslivskomponenten kan tillföra – oavsett om det är ett enmansföretag eller multinationell aktör – kan mycket av innovation, teknikanpassning och nationella samt internationella samarbeten tillföra en hel del. Skall totalförsvarets förmåga snabbt kunna byggas upp så kommer vi behöva tänka nytt, utveckla snabbare och integrera med säkerhet i fokus.

Exempel skulle kunna vara:

  • Företag verksamma samtidigt i olika branscher kan med innovation kombinera civila applikationer med innovativ teknikutveckling för att tillföra förmågeutveckling i totalförsvaret. 
  • Företag, verksamma i fler länder, kan till svensk totalförsvarsförmåga tillföra lösningar redan beprövade på kommunikations- och ledningssystemsområdet, framförallt från NATO-länder.
  • Erfarenheter av systemintegration nationellt och mellan länders system gör att tempot kan höjas. Vissa steg är redan gjorda. 

"Adressera de förmågor som behöver stärkas i totalförsvaret"

Med bakgrund av exemplen ovan ser vi på CGI fram emot de av SOFF (Säkerhets & Försvarsföretagen) anordnade industridagar som går av stapeln 22-24 januari med fokus samarbete Sverige – Tyskland. Vi hoppas att med nya intryck och befintliga samarbeten bygga vidare på lösningar vi har i båda länderna inom rymd, satellitkommunikation, samt militära IT-stödsystem och FMN (Federated Mission Networking). CGI:s verksamhet i såväl Sverige som Tyskland har en betydande leverans till respektive lands totalförsvar. 

Det är tid för handling – som jag inledde med, citerandes Försvarsberedningen. Då handlar det om att adressera de förmågor som behöver stärkas i totalförsvaret och tillvarata de möjligheter som försvarsindustri, civil industri – ja, hela näringslivet - kan bidra med.  

Hör av dig om du vill diskutera frågor som rör totalförsvaret: Här hittar du Torstens profil eller kontakta mig: torsten.bernstrom@cgi.com

About this author

Bild på Torsten Bernström

Torsten Bernström

Expert försvar och säkerhet

Torsten Bernström har arbetat med affärsutveckling och IT sedan mitten på 1990-talet i roller som projektledare och affärsområdeschef i såväl näringsliv som offentlig förvaltning. På CGI leder han affärsteamet Försvar och Säkerhet med svenska verksamhetens samtliga leveranser till Försvarsmakten, FMV och övriga myndigheter kopplade till ...