Klimatförändringar, krig och storpolitik har gjort krisberedskap till ett brännande aktuellt ämne.
I den här artikeln kan du läsa om vad krisberedskap innebär, samt vad du som privatperson bör göra för att stå bättre rustad inför en eventuell samhällskris. 

Krisberedskapen för ett samhälle som Sverige innebär att man är förberedd på att hantera olika typer av kriser och nödsituationer som kan uppstå. Det gäller såväl naturliga händelser som exempelvis skogsbränder, strömavbrott, epidemier och kraftiga skyfall, som mänskligt vållade kriser som cyber- och terrorattacker, sabotage, allvarliga olyckor och störningar i infrastruktur och kommunikation.

Krisberedskapen i Sverige bygger på en helhetsbild där flera aktörer samverkar, inklusive myndigheter, kommuner, frivilligorganisationer och enskilda individer. Ansvaret för att samordna krisberedskapen på nationell nivå ligger hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

I mer än 40 år har vi på CGI arbetat med att höja krisberedskapen, ta fram beredskapsplaner och stärka säkerheten inom framförallt försvarsmakten och sjukvården, men också hos en mängd privata företag och myndigheter. Genom åren har det blivit tydligt för oss att om vi vill kunna klara en samhällskris, så måste vi hjälpas åt och arbeta tillsammans. 

För att skapa så hög krisberedskap som möjligt ligger också mycket ansvar på dig som enskild individ. I det här blogginlägget ska vi därför fokusera på vad du som privatperson kan göra för att stå bättre rustad i händelse av kris. 

Krisberedskap hemma

I Sverige betonas vikten av att enskilda individer och hushåll är förberedda på kriser. Med detta menas att vi ska kunna klara oss själva under en tid innan samhällets resurser når fram. Allmänheten uppmanas därför ha ett så kallat krisberedskaps-kit hemma, samt informera sig om hur man ska agera och hjälpa till i händelse av kris. 

Lista på utrustning och förnödenheter

Vårt samhälle vilar på infrastruktur och system som är mycket komplexa, vilket gör oss sårbara för attacker, kriser och naturkatastrofer. Avbrott i elförsörjningen är kanske det främsta exemplet på en samhällsfunktion som med en gång kan ställa allt på ända. Utan el stannar Sverige.

Därför är det viktigt att du gör upp en plan för vad som skulle ske om allt du vanligtvis tar för givet plötsligt inte fungerar längre. I den här checklistan finner du åtta saker att förbereda dig på inför en eventuell samhällskris. 

1.    Värmen försvinner

Med ett klimat som Sveriges är uppvärmning av våra bostäder en grundförutsättning för överlevnad. Har du tillgång till värmepanna, braskamin eller liknande så rekommenderar vi att du bygger upp ett lager av ved, olja eller pellets så att du klarar dig tills dess att elnätet åter är i drift. Uppehåll dig i få rum och stäng till utrymmen som inte används. Se till att ha rejält med varma kläder och filtar, samt värmeljus där hemma. 

2.    Det går inte att laga eller förvara mat

Kyl, frys och spis är hushållsapparater de flesta av oss tar för givet. I en krissituation kan du dock inte räkna med att dessa kommer att fungera. Därför är det bra att ha ett förråd av konserver och torrvaror (ris, pasta, bönor, m.m.) att ta fram när kyl- och frysvarorna blivit dåliga. Ett sprit- eller gasolkök är en bra investering som inte tar mycket plats.

3.    Affärernas hyllor gapar tomma

En naturlig följd av en kris är att folk börjar hamstra och köpa på sig förnödenheter. Matkonserver, torrvaror, batterier, ljus och toapapper tenderar att ta slut på ett ögonblick, samtidigt som leveranskedjan är satt ur spel. För att vara på den säkra sidan ska du helst ha införskaffat och förvarat dessa saker redan innan krisen är ett faktum. Avsätt ett litet utrymme i källaren, på vinden eller i ett förråd för ditt krisberedskaps-kit. 

4.    Inget vatten i kranen

Brist på dricksvatten riskerar snabbt att bli en allvarlig situation. I regel behöver varje person mellan 3-5 liter rent vatten per dag, och MSB:s rekommendation är att man har en veckas förbrukning i PET-flaskor, dunkar och hinkar därhemma. Det ingår i kommunernas krisberedskap att ställa ut vattentankar på allmän plats där man kan hämta en begränsad mängd rent dricksvatten. För att kunna sköta sin hygien är det också bra att inhandla handsprit, våtservetter, mensskydd och blöjor så att det räcker åtminstone en vecka. 

5.    Det går inte att tanka bilen

Bensinstationernas pumpar drivs, precis som det mesta annat idag, av el. Har du ett stort behov av bilen så råder vi dig att ha en reservdunk redo att ta fram i händelse av kris. 

6.    Det går inte att betala med kort eller appar

Sverige är det mest kontantlösa samhället i världen, vilket kan orsaka stora problem om internet, mobil- och elnät slås ut. Se därför till att ha kontanter hemma, så att du kan köpa det nödvändigaste, om möjlighet ges. 

7.    Mobilnät och bredband slutar fungera

För att kunna handla rätt i en kris behöver vi veta vad som har hänt och vad vi förväntas göra. Krisinformation kan även komma att förändras över tid, baserat på nya hot och sårbarheter. Uppdateringar och tillgång till information är helt grundläggande för att kunna ta rätt beslut. I brist på fungerande mobilnät och internet är radio den bästa källan för att motta krisinformation. 

En vevradio kräver inga batterier, utan drivs genom att du vevar igång den. Batteridrivna radioapparater kan också användas, under förutsättning att du har reservbatterier hemma. 
Har du en bilstereo med analog radiomottagare kan även denna användas för att ta emot information från myndigheterna.  

8.    Läkemedel och medicinska hjälpmedel

Tar du regelbundet medicin eller använder någon form av medicinska förbrukningsartiklar? I så fall rekommenderar Socialstyrelsen att du har tillräckligt med medicin hemma för att klara dig en hel månad. Receptbelagda mediciner kan bli svåra att så ut när register och system ligger nere, så ha därför ett roterande lager där du har som rutin att ta den äldsta förpackningen först. 
Vid svårare hälsotillstånd ska du försöka ta dig till närmaste sjukhus. De ska ha krisberedskap och ska kunna erbjuda vård även under en samhällskris. 

Krisberedskap kan inte vänta

I en allt oroligare omvärld med NATO-ansökan, krig och klimatförändringar är krisberedskap viktigare än någonsin. På CGI jobbar vi dagligen med att analysera säkerhetsläget och komma med bättre lösningar för ett starkare totalförsvar. Beredskapsresan pågår för fullt här och nu. 

Som privatperson kan du hjälpa till att höja Sveriges krisberedskap genom att vidta åtgärder i hemmet. Med fyllda förråd, rätt utrustning och rätt kunskap kan du vara självgående längre under en eventuell kris. Detta innebär också att statens resurser kan riktas dit de verkligen behövs. Gör en insats för Sveriges totalförsvar och vidta åtgärder för krisberedskap i ditt hem idag.