När rustar vi för kris? Paneldebatt om vårdsektorns krisberedskap

Lyssna på vår paneldebatt där vi tar upp de utmaningar som vård- och omsorgsledare möter, samt hur både civila och militära förmågor bör stärkas för att hantera dessa. Vad innebär en kris egentligen, och vilka är de bästa sätten att förbereda oss inför en sådan?

Från stora urbana områden till avlägsna landsbygden samlar vi experter med djupgående insikt och erfarenhet för att optimera våra förberedelser och skapa förtroende för det arbete som redan pågår. Låt dig inspireras och lär tillsammans med oss!

Räddningsfordon på väg

Krisberedd vård – Varje resa är unik

Det förändrade säkerhetsläget, pandemier och ett eventuellt medlemskap i NATO kommer att innebära utmaningar, särskilt för dig som leder och utvecklar verksamheter inom hälso- och sjukvård. Men vilka åtgärder behöver vi egentligen vidta? Och hur ska vi genomföra dem?

På CGI har vi experter inom analys, kompetensutveckling, teknik och implementering. Varje resa är unik - men våra 40 år av erfarenhet har lärt oss att hitta rätt väg, och under denna tid har vi samarbetat med offentliga verksamheter i Sverige. CGI innehar en djup kunskap och omfattande erfarenhet som inte bara ger oss en förståelse för de individuella projekten, men också det större samhällssystem de ska integreras i. Denna förståelse är avgörande för den gemensamma beredskapsresan vi måste genomföra.