Lars Axell är senior rådgivare och affärsområdesansvarig för Government & Health samt branschansvarig för hälso- och sjukvårdssektorn i Sverige. Han har över 30 års erfarenhet som konsult och rådgivare.