Syftet med detta integritetsmeddelande är att informera dig om vår praxis i samband med insamling, användning och utlämnande av personuppgifter som automatiskt samlas in eller tillhandahålls oss.

  • Denna policy gäller för CGI.com och alla auktoriserade underwebbplatser som uttryckligen använder, visar eller länkar tillbaka till denna Policy. 
  • För personer bosatta i USA, se US Rights and Notices.

Insamling och användning av personuppgifter

Vi kan samla in personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss när:

  • Du begär information om våra tjänster;
  • Du ställer frågor till oss;
  • Du prenumererar på våra tjänster; och
  • Du väljer att skicka in din meritförteckning i samband med karriärmöjligheter som publiceras på vår Webbplats.

De personuppgifter som du lämnar kan användas för att kommunicera med dig i samband med dina förfrågningar och prenumerationer eller för att beakta dig i anställningssyfte och kommer att sparas under den tidsperiod som de är nödvändiga för det ändamål som de samlades in för.

När du använder vår webbplats samlar vi automatiskt in tekniska data om din enhet. Dessa data inkluderar, men är inte begränsade till, datum och tid för din access till vår webbplats, den domän som efterfrågas, din IP-adress, din webläsartyp och diagnostiska data i händelse av att ett fel uppstår. Vi använder inte dessa uppgifter för att identifiera dig som person.

Utlämnande av personuppgifter

Dina personuppgifter kan delas utanför det land där du befinner dig, med relevanta dotterbolag till CGI som ansvarar för att hantera dina förfrågningar, prenumerationer eller ansökningar. En lista över CGI:s dotterbolag och i vilket land de är belägna finns på https://www.cgi.com/offices.

Där sådana överföringar äger rum har CGI implementerat interna integritetspolicys och processer som säkerställer en hög skyddsnivå för dina personuppgifter inom CGI:s dotterbolag, oavsett varifrån personuppgifterna härstammar eller behandlas.

Vi kan också dela uppgifter som du tillhandahåller med tjänsteleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning, till exempel tredjeparts leverantörer av innehåll som underlättar registreringar av evenemang, stödjer visning av CGI-videor och möjliggör delning av CGI-innehåll i sociala medier. Vi kan också tillåta tredjepartstjänster som Akamai att använda data som överförs av din enhet, i synnerhet IP-adress, för rent säkerhetsmässiga, tekniska och funktionella ändamål. De tredje parter vi använder inkluderar AddToAny (som tillhandahåller delningsknappstjänster för vår webbplats), Akamai (som använder IP-adresser för att förbättra webbplatsens säkerhet mot distribuerade denial-of-service-attacker) och Cloudflare (som tillhandahåller nätverkstjänster för innehållsleverans och hjälper till att förhindra online-missbruk). Dessa leverantörer är avtalsenligt begränsade från att använda eller avslöja uppgifterna förutom vad som är nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till oss eller för att uppfylla rättsliga krav. Varken vi eller dessa tredje parter använder personuppgifter som delas med dem för profilering eller cross-site-övervakning.

Dessutom kan vi dela personuppgifter efter eget omdöme, t.ex. när du anmäler dig till ett webbinarium eller betalar för en tjänst. Vi kan även lämna ut uppgifter om dig om vi enligt lag är skyldiga eller har rätt att göra det.

Vår användning av Google Analytics

Om du har accepterat statistikkakor använder våra webbplatser Google Analytics 4 ("GA4") - en tjänst som gör att vi kan: (a) mäta trafik och engagemang på våra webbplatser; (b) minska överflödigt eller föråldrat innehåll och underlätta tillgängligheten till våra webbplatser; och (c) möta föränderliga behov och förväntningar hos våra webbplatsers användare.

GA4 samlar in händelsebaserade data från användarnas interaktion med våra webbplatser. Dessa data inkluderar vanligtvis interna sökfrågor, start av session, sidvisningar, avvisningsfrekvens och interaktion med videor. GA4 kan också samla in teknisk information om din webbläsare och enhet (till exempel skärmupplösning och språkinställning), information som hämtas från kakor på din enhet och grova geolokaliseringsdata som härrör från IP-adresser som anonymiseras så snart det är tekniskt möjligt. För EU-baserad trafik används IP-adressdata endast för att härleda geolokaliseringsdata innan de omedelbart kasseras. De loggas inte, är inte åtkomliga och används inte för några andra ändamål.

Uppgifter som samlas in via GA4 kan överföras till Googles servrar i USA. Alla gränsöverskridande överföringar av uppgifter från EES till USA omfattas av EU-US Data Privacy Framework, som Google har certifierat sig för. Uppgifter som samlas in via GA4 raderas automatiskt efter 14 månader. Radering av uppgifter vars lagringsperiod har uppnåtts sker automatiskt en gång i månaden. Innan data raderas kan vi generera rapporteringsresultat från aggregerade data som lagras separat från användardata.

Eftersom vi respekterar din integritet används inte uppgifter som samlas in via GA4 för att profilera eller identifiera dig som person. Vi har också ingått ett personuppgiftsbehandlingsavtal med Google, så att alla personuppgifter som samlas in via GA4 endast behandlas i enlighet med våra instruktioner. Vi har implementerat ytterligare sekretesskontroller som finns tillgängliga i GA4, inklusive inaktivering av Google Signal (en funktion i GA4 som möjliggör enhetsöverskridande rapportering och marknadsföring), inaktiverat datadelning med Google (så att Google inte har tillgång till våra GA4-data) och säkerställer att GA4 inte spårar användare som har avvisat eller valt bort statistikcookies.

Vår rättsliga grund för användningen av GA4 är ditt samtycke i enlighet med Art. 6.1a) GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange skäl genom att avvisa eller inaktivera statistikcookies i vårt kakhanteringscenter. Du kan också förhindra att GA4 samlar in data om ditt besök på eller interaktion med våra webbplatser (inklusive IP-adress) genom att ladda ner webbläsartillägget Google Analytics opt-out. All bearbetning fram till tidpunkten för återkallandet förblir opåverkad. För mer information om hur Google Analytics hanterar användardata, se Googles integritetsdeklaration här.

Integrering av YouTube-videor på våra webbplatser

Vi har integrerat YouTube-hostade videor på vår webbplats. YouTube drivs av Google LLC, ett företag som lyder under Delaware-lagstiftningen, med säte på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043. Av integritets- och dataskyddsskäl har vi undvikit att ladda videoresurser direkt från YouTubes server och implementerat en lösning som förhindrar Google/YouTube från att automatiskt samla in dina uppgifter eller ställa in kakor på din enhet innan du faktiskt har klickat på en video. Med andra ord, tills du har givit ditt uttryckliga samtycke till att Google/YouTube behandlar din information och använder cookies genom att spela upp en video, säkerställer vår lösning att ingen anslutning automatiskt upprättas till, och inga kakor serveras från, YouTube-servrar när du bara besöker en sida på vår webbplats som innehåller en YouTube-video. Du kan återkalla ditt samtycke genom att rensa din webbläsarsession och radera Google/YouTube-kakor från din webbläsare.

Om du är en användare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") kommer dina uppgifter att överföras till Google/YouTubes servrar i USA. Google är registrerat enligt EU-US Data Privacy Framework, som ger Google tillförlitliga mekanismer för överföring av personuppgifter till USA från Europa.

Google/YouTube kan samla in unika identifierare som är kopplade till din webbläsare, applikation eller enhet när du tittar på en video på vår webbplats utan att vara inloggad på ditt Google/YouTube-konto: om du är inloggad kan Google/YouTube också samla in data som de kombinerar med annan information i ditt konto. Vänligen se Google/YouTube integritetsmeddelande här.

Du kan kontrollera och uppdatera hur dina uppgifter behandlas i Googles aktivitetskontroller. Du kan använda Google Dashboard för att kontrollera och hantera vissa typer av information som är kopplad till ditt Google-konto. Du kan visa och redigera dina annonsinställningar i Googles inställningar för annonser. Du hittar information om detta och andra inställningar och alternativ (med relaterade länkar) här.

Våra säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter

Vi upprätthåller rimliga fysiska, tekniska och administrativa skyddsåtgärder för att skydda mot obehörig åtkomst, användning och utlämnande av personuppgifter som du frivilligt lämnar till oss.

Det bör noteras att vi inte kan hållas ansvariga för personuppgifter som du delar eller publicerar på offentliga platser, till exempel våra bloggar. Sådana offentliga utrymmen kan konsulteras eller ses av alla som besöker vår webbplats och faller därför utanför tillämpningsområdet för denna Policy.

Åtkomst, granskning och korrigering

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. För legitima ändamål kan du rätta eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du har också rätt att begära att få dina personuppgifter i ett strukturerat och standardiserat format. I händelse av en sådan begäran eller klagomål, vänligen skicka ett e-postmeddelande till dpo.se@cgi.com eller skriv till CGI Sverige AB:s dataskyddsombud: CGI Sverige AB, Att: Dataskyddsombud,  171 41 Stockholm, Sverige.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, om CGI inte skulle tillmötesgå din begäran, har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga dataskyddsmyndigheten.

Länkar till webbplatser som inte tillhör CGI och applikationer från tredje part

Denna webbplats kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser och tredje parts applikationer som inte är anslutna till CGI (t.ex. YouTube och Vimeo för videor, Google för kartor, ShareThis för social delning, Twitter- och Facebook-flöden, Digicast för webbsändningar med mera). CGI stöder inte på något sätt eller gör några utfästelser om sådana webbplatser och applikationer från tredje part. Som sådan är CGI inte ansvarig för integritetspraxis eller innehåll på sådana tredjepartswebbplatser och applikationer som omfattas av deras egen integritetspolicy. Om du väljer att använda sådana länkar uppmanar vi dig att granska alla tredjepartswebbplatsers integritetspolicys innan du skickar in några av dina uppgifter.