I december 2020 beslutade riksdag och regering att Sveriges totalförsvar skulle byggas upp. Det var under brinnande pandemi och en hel del svagheter hade visat sig under året. Åtskilliga system i samhället tålde helt uppenbart inte större störningar. Tydligast blev det kanske i vården, men även på många andra håll påverkades olika verksamheter i oroväckande grad.

Sedan dess har mycket hänt. Ryssland har angripit Ukraina, så att vi nu har fullskaligt krig i vårt närområde. Sverige har ansökt om NATO-medlemskap, vilket kommer innebära att en hel massa verksamheter – både militära och civila – kommer behöva göra anpassningar och justeringar. 

Det är alltså mycket som ska genomföras. Och snabbt måste det gå. För är det något de senaste åren har visat oss, är det att krisen kan komma när som helst. Nästa gång behöver vi vara redo.

Beredskapsresan, en angelägenhet för alla 

Att ordet “totalförsvar” får många att tänka på militär förmåga är kanske inte så konstigt. Militären är en viktig del av försvarsförmågan. Men att civilsamhället har kraft att hantera en kris eller ett krig är precis lika viktigt. Delvis har det med ekonomi att göra. Kriser, oavsett om de orsakas av krig eller klimathot eller något annat, tar stora resurser i anspråk. Ett samhälle där de ekonomiska hjulen fortsätter att snurra även i kristider blir mer stryktåligt helt enkelt för att det finns större resurser att ta av.

Men det har också med människor att göra. Även i krisen behöver vi en vardag. Jobb och skolor att gå till, kaféer att fika på, affärer att handla i … allt sådant gör oss mer uthålliga både som individer och samhälle. 

Det finns alltså flera skäl till att alla verksamheter behöver göra en beredskapsresa. På olika vis är vi alla beroende av varandra.

Beredskapsresan – medvetenhet och kunskap 

Första steget på Beredskapsresan är att bli medveten om behovet. Utan insikt och vilja blir inget gjort. Nästa steg är att skaffa sig kunskap om vad som ska göras och hur det ska gå till. Beredskapsarbete kräver eftertanke.

Vi på CGI har arbetat med beredskapsfrågor i många, många år. Ibland har vi gjort det uttalat, genom att hjälpa myndigheter, försvarsorgan och andra samhällskritiska aktörer med allt från riskanalys och organisationsutveckling till IT-system.

Men för det mesta arbetar vi mer outtalat med beredskap. Då hjälper vi våra kunder med allt det där som får vardagen att fungera bättre.  Skillnaden mot “vanligt” effektiviseringsarbete är, att på Beredskapsresan får du inte stirra dig blind på effektiviteten. Verksamheten måste vara robust också. Det gäller att kombinera effektivitet med stryktålighet. 

Om du vill veta mer om Beredskapsresan, eller behöver en guide på färden, kontakta oss.

Läs mer på go.cgi.com/beredskapsresan