ambulans

Krisberedd vård – planering, kompetensutveckling och teknik


Att Sveriges ska bli bättre på krisberedskap har väl knappast undgått någon. Klimatförändringar, förändrat säkerhetsläge och medlemskap i NATO kommer att ställa krav, inte minst på dig som leder och utvecklar verksamheter inom vård och omsorg.

Men vad är det egentligen som ska göras? Och hur ska det gå till?

CGI har experter inom analys, kompetensutveckling, teknik och genomförande. I mer än 40 års har vi samarbetat med offentliga verksamheter i Sverige – från försvarsmakt till klinisk vård.

Vi är med dig på hela resan.

CGI – en del av Säkerhets- och försvarsföretagen SOFF


Totalförsvaret ska kunna uppfylla sina uppgifter både i fredstida kriser och i händelse av krig. Det inbegriper såväl civil som militär förmåga. Därför är förståelse för båda totalförsvarets halvor avgörande när förmågan ska utvecklas.

Vårt e-hälsoteam är Nordens största. Med stöd av vår militära expertis, CGI:s engagemang i branschorganisationen Säkerhets och försvarsföretagen, och vår långa erfarenhet av komplexa processer står e-hälsoteamet redo att hjälpa dig.

Livboj
3800 konsulter
bara i Sverige och 90 000 globalt. Vi har kompetensen du behöver.
40+ års erfarenhet
av att arbeta med offentliga verksamheter i Sverige. Vi förstår dina utmaningar.
30
kontor
från Malmö i söder till Kiruna i norr. Vi finns där du är.
Omsorg

Vi har redan börjat. Kom igång du med!


CGI är redan med och bygger upp totalförsvaret igen, inte minst vad gäller sjukvårdsfrågor. Inom ramen för konceptet Totalförsvarets Sjukvårdssystem arbetar vi med verksamhetsanalys, modellering, kravställning mot ledningssystem och lägesbilder – med tillhörande IT-stöd, förstås.

Men vi vill att fler ska komma igång. Många saker ska göras och enda möjligheten att genomföra de förändringar som krävs är att vi hjälps åt.

Är du osäker på vilken ände du ska börja i? Kontakta någon av våra experter, så hjälper vi dig att strukturera arbetet.