Livboj

Klimat, hotfull omvärld och NATO-medlemskap


Klimatförändringar, förändrat säkerhetsläge och medlemskap i NATO kommer ställa krav, inte minst på dig som leder och utvecklar verksamheter som är en del i totalförsvaret. Men vad är det egentligen som ska göras? Och hur ska det gå till?

CGI har experter inom analys, kompetensutveckling, teknik och genomförande. I mer än 40 år har vi samarbetat med offentliga verksamheter i Sverige – från försvarsmakt till klinisk vård. Vi är med dig på hela resan.

3800 konsulter
bara i Sverige och 90 000 globalt. Vi har kompetensen du behöver.
40+ års erfarenhet
av att arbeta med offentliga verksamheter i Sverige. Vi förstår dina utmaningar.
30
kontor
från Malmö i söder till Kiruna i norr. Vi finns där du är.
ambulans

Robust vård och omsorg 


Rätten till god vård är något av det viktigaste vi har i Sverige. Därför tycker vi på CGI att en väl krisberedd vårdsektor är ett måste. Inom ramen för konceptet Totalförsvarets Sjukvårdssystem arbetar vi med verksamhetsanalys, modellering, kravställning mot ledningssystem eller lägesbilder.

Läs mer

Två militärklädda män i ett datacenter

Robust kommunikation


Det har aldrig varit enklare att kommunicera med varandra – när som helst, och med vem som helst. Men med alla fördelar kommer också ett ansvar. Ansvar att kunna garantera en säker kommunikation mellan och inom alla samhällets nivåer - myndigheter, regioner, kommuner och medborgare, oavsett var de befinner sig. Säker kommunikation är A och O, både till vardags och under tider av kris.

Läs mer

En hand som lägger ett betalkort på en betalautomat

Säkra betallösningar


I dagens kontantlösa Sverige är kraven på att betalinfrastrukturen har en hög grad av säkerhet. En robust betalinfrastruktur är viktig - både i lugna tider, och i tider av kris. Kassor, BankID och digitala betalningar måste fungera trots yttre faktorer som påverkar vår tillvaro. Läs mer om hur vi kan hjälpa er med säkra betallösningar.

Läs mer

Flygfoto över ett villakvarter

 

Totalförsvarsplanering – utbildning, konsulttjänster och rådgivning


Sveriges totalförsvar är under uppbyggnad, både det militära och civila försvaret. Under en krissituation behövs organisation och ledning. Aktörer inom alla branscher som är en del i totalförsvaret måste vara förberedda, utbildade och redo. Behöver ni stöd, hjälper vi er att vara redo innan krisen kommer.

Vill du veta mer? Kontakta Torsten Bernström