Secure eMail – säker distribution av stora epost-utskick

Secure eMail är ett kostnadseffektivt, säkert och snabbt alternativ att distribuera känslig information till slutkunder. Man får full kontroll på vilka som mottagit dokumenten samt rapporter och kvittenser på felaktigheter och status. eID-inloggning med e-Legitimation (BankID) säkerställer att känslig information inte når fel intressenter.

Secure eMail är en tjänst som är speciellt framtagen för att hantera stora volymer eMail på ett säkert sätt. Istället för att bifoga dokument med känslig eller privat information så arkiveras dokumentet först. En säker länk till dokumentet genereras sedan och skickas ut till mottagaren via email-tjänsten EMD.

Behovet av att skicka stora volymer eMail på ett säkert sätt har ökat markant under de senaste åren. Kända utmaningar har varit slutkundernas olika sätt att ta emot information samt skillnad i kunskap om de standarder som finns på marknaden. Det gäller speciellt säkerhet på meddelandenivå, men även Bounce-rapporter och kvittenser.

CGI erbjuder en tjänst som:

 • Gör det enkelt för utställare att ansluta sig.

 • Löser utmaningarna med massdistribution och spam-risker.

 • Gör det enkelt för mottagaren att säkert kunna se sina dokument.

Secure eMail kopplar samman flera av våra mest populära tjänster

 • eDocumentProcessing – Format- och layoutkonvertering.

 • eID-tjänsten – Säkerhetslösning med e-legitimationer till exempel BankID.

 • eArkiv-tjänsten – Långtid/korttids-arkiv.

 • EMD-tjänsten – Email Mass Distribution med Bounce-rapportering och kvittenshantering.

Med hjälp av dessa tjänster kan CGI erbjuda utställare ett säkert sätt att distribuera stora volymer av dokument till sina slutkunder utan att riskera att känslig/personlig information hamnar i fel händer. Med Secure eMail kan ni veta att mottagaren har fått den viktiga information som ni vill delge denne.

Processen för Secure eMail sker i följande steg:

 • Ni skickar indata till CGI

 • Bearbetning av indata (ex. PDF-generering)

 • Arkivering av dokument

 • Krypterad länkgenerering

 • Massutskick via EMD-tjänsten (eMail)

Det som händer efter det är att mottagaren klickar på länken i sitt eMail och triggar följande steg:

 • Länkdekryptering

 • Autentisering via eID-tjänsten

 • Åtkomst och presentation av arkiverat dokument