Primary tabs

Försvarets Materielverk, FMV, håller på att genomföra de största förändringarna i sin IT-miljö på väldigt länge. Det handlar om en lång rad äldre system som ska bytas ut, och CGI får vara med på resan.

Torsten Bernström
Torsten Bernström

FMV byter nu ut egenutvecklade system mot standardplattformar och det gäller bland annat upphandlingsstöd, produktlivscykelhantering, affärssystemsplattform och dataanalysstöd. Tillsammans med FMV har CGI nu i projekt NORMA, sjösatt den nya affärssystemsplattformen UBW som baseras på Unit4 Business World (före detta Agresso).

”Myndigheten har nu fått ett väl sammanhållet besluts- och verksamhetsstöd med hög säkerhet. CGI:s del är implementation och anpassning av affärssystemet UBW samt att, migrera data och bistå med utbildning”, säger Torsten Bernström som sedan nio år är ansvarig för CGI:s relation med försvarsmakten och partners inom försvarsindustrin.

Tidplanen för implementeringen av NORMA har varit mycket tuff sedan projektstarten hösten 2018 då CGI vann upphandlingen – och enligt Torsten Bernström har även covid-19, som inneburit högre grad av distansarbete och att många utbildningsinsatser har fått göras digitalt och på distans, påverkat projektet. Men nu är det igång.

”För CGI:s del har detta varit ett strategiskt mycket viktigt projekt. Vid sidan av våra andra stora leveranser till försvarsmyndigheter som FMV, Försvarsmakten och MSB kring Logistikstöd, Flygunderhåll och säkra kommunikationer – har vi nu implementerat ett affärssystem med mycket höga säkerhetskrav”, säger Leif Alama, affärsområdeschef på CGI Göteborg och Väst.

I en intervju i Computer Sweden år 2019 berättade FMV:s CIO Rebecca Ihrfors om utmaningarna och målsättningen med att ersätta de egna systemen med nya plattformar och lösningar. Då sade hon bland annat:

”Teknikvinsten är att vi går mot säkrare och robustare plattformar. Och den mer mjuka vinsten är att FMV kan växa när det gäller nya arbetssätt och digitalisering. Det är ett tufft arbete men det är ju det här som är effekten av de strategier och de dokument som jag som CIO och myndighetsledningen tagit fram. Nu ska leveransen i mål – nu är det på riktigt”.

Ett år senare kunde alltså nya plattformar sjösättas genom projekt NORMA.