Daniel har över 20 års erfarenhet av operativt och strategiskt säkerhetsarbete. Han har arbetat både inom den offentliga sektorn, inklusive kommuner och statliga myndigheter, samt den privata sektorn. Hans breda kompetens omfattar tillämpad fysisk säkerhet, kris- och beredskapssamordning, IT-säkerhet/cybersäkerhet samt teknisk projektledning, riskhantering, verksamhetsutveckling, ledarskap/management och kommunikation.