Med passion och intresse för hållbarhetsområdet ur ett affärsperspektiv har Hampus en masterexamen inom företagsekonomi med inriktning mot hållbart företagande från universitetet. Detta är en grundpelare i hans arbetssätt och metodik för att förstå hållbarhetsutmaningar inom olika branscher. Hampus vill öka den allmänna medvetenheten genom att göra hållbarhet till någonting som alla kan relatera till och minska klyftan mellan tänkande och ”call to action”.  

På CGI fokuserar Hampus på branscher som offentlig sektor och telekom, samt CSR/hållbarhetsrelaterade ämnen till olika branscher. Hampus har erfarenhet inom hållbarhetsområdet och arbetar för närvarande som hållbarhetskoordinator på CGI. Vidare är Hampus intresserad av hur företag kan ställa om och bli mer hållbara samt hur värde kan skapas hos flera intressenter såsom kunder och samhället.