Vi är specialister på ESG

ESG står för Environmental, Social & Governance och är ett mått som används för att beskriva alla hållbarhetsaspekter inom företag, myndigheter och organisationer. Vikten av ESG och hållbarhetsarbete växer för var år som går. Nya regelverk och förändrade förväntningar från kunder och investerare är bara två skäl till varför det är så viktigt att styra ens organisation i en mer hållbar riktning.

På CGI har vi erfarenhet av ESG inom de flesta branscher – från bank, finans och försäkring till handel, transport och offentlig sektor. Våra strategier och hållbarhetsplaner anpassas efter ert företags unika förutsättningar, visioner och utmaningar. Vi finns med i alla led för att se till att ni uppfyller de rätta kriterierna och på så sätt minimera risken för greenwashing-anklagelser.

Vill du veta mer? Läs vår blogg “Vad är ESG och varför är det viktigt?

En hållbar organisation är på många sätt en framtidssäker organisation. Investeringar i ökad hållbarhet har nämligen visat sig vara mycket bra för såväl tillväxt som innovation. 
Med vår djupa kunskap, ledande IT-lösningar och kompletta tjänsteerbjudanden assisterar vi våra uppdragsgivare att framgångsrikt hantera hållbarhetsmöjligheter och utmaningar.
Vi hjälper våra kunder att minska deras miljöpåverkan och energikostnader samtidigt som vi förbättrar regelefterlevnadsprogram och ökar välbefinnandet hos såväl anställda, som hos medborgare och kunder.

"We remain passionately committed to the idea that what we achieve in the midst of this accelerated digital transition must benefit all people, and chart a path to a more inclusive and sustainable world." 

George D. Schindler, President and CEO

Närbild på ett grönt blad

Oavsett vilken bransch ni verkar inom så finns det förbättringsmöjligheter när det kommer till ESG. Genom beprövade strategier och djupgående analyser hittar vi de områden där en hållbar omställning gör störst nytta – både för er verksamhet och för samhället i stort.

Vi på CGI har bred expertis inom samtliga delar av ESG-fältet och kan erbjuda skräddarsydda lösningar för allt från bolagsstyrning och HR till att utveckla leveranskedjor som är hållbara från start till mål.

 

Här nedan kan ni läsa mer om hur vi arbetar med olika områden inom ESG:

 

Strategi & verksamhetsarkitektur

Vi kan hjälpa er med att utmana era strategier, utveckla er verksamhetsmodell och stärka lojaliteten hos kunder och medarbetare. Vi kan också stödja i uppbyggnaden av ert interna ekosystem.

Ekonomi- och nyckeltalsuppföljning

Uppföljning av företagets och medarbetarnas välmående där: Vi vägleder er genom verksamhetsutvärdering utifrån era hållbarhetsinvesteringar. 

Samhällsansvar

Vi nyttjar expertiskunnande för förändringsarbetet, ledarskap och verksamhetsoptimering för att åstadkomma maximal påverkan i er integration av hållbarhetsinitiativ samt öka förändringsförmågan genom att involvera era anställda och andra intressenter. 

Sourcing & Supplay Chain

Med expertis vägleder vi er att skapa hållbara värdekedjor från leverantör till slutkund. Vi uppnår detta genom att analysera miljöavtryck, livscykelanalyser, bättre prognoser för mindre avfall, system- och processtöd för minskning av transporter samt upprättande av uppförandekod gentemot leverantörer. 

Hantering av verksamhetstekniker

Vi hjälper dig att etablera en hållbar vision för att skapa framtida hållbara IT-förmågor som är i linje med era verksamhetsmål, er IT-strategi & hålbarhetsmål samt att etablera förmågor & metoder för uppföljning och efterlevnad. Vi tar också hänsyn till miljömässiga och sociala konsekvenser som dessa tekniker kan komma att utsättas för i framtiden.

Flygplansvy över ett samhälle med bebyggelse, vägar och grönska, samt en solpanelsanläggning

Så här arbetar vi strategiskt med ESG

Ingen organisation är den andra lik. Därför är det viktigt att alltid börja sitt hållbarhetsarbete utifrån sina egna förutsättningar och egna specifika mål. Dock finns det vissa tillvägagångssätt som har visat sig vara mycket viktiga för att lyckas med långsiktigt ESG-arbete.

Då ni ingår samarbete med oss kommer vi därför lägga mycket fokus på följande punkter:

 

  1. Bygga en hållbar, motståndskraftig och ändamålsenlig organisation

  2. Definiera de ämnen som är relevanta för dig och dina intressenter

  3. Tillämpa principer för hållbarhetsmätning

  4. Definiera cirkulär ekonomi och resurseffektivitet

  5. Hantera socialt ansvar och risker

Processkarta över vårt tillvägagångsätt

Rådgivning om hållbarhet och ESG

Vi på CGI kommer kan hjälpa dig att skapa en tydlig hållbarhetsstrategi som överensstämmer med din organisations vision, värderingar, människor och processer.

Ladda ner broschyren

Ett tropiskt platålandskap med palmer i fågelperspektiv