Margita har lång erfarenhet från ledarroller i både operativa och strategiska positioner från branscherna energi, fordon och telekom. Förändringsledning är den röda tråden genom hela hennes karriär. Hållbarhet, kundfokus, effektivitet och reflektion är i fokus när hon utvecklar människor och verksamheter.