Karin Dahlin Thomas

Karin Dahlin Thomas

Expert, Hållbarhet

Debatten om gängkriminalitet och socialt utsatta områden runt om i Sverige har fortsatt under våren och sommaren och vi har tragiskt nog fått flera nyheter om dödligt våld. Många drabbas, alla blir offer på olika sätt. Det är inte förvånande att det kallas på fler poliser, fler fängelser, hårdare tag och längre straff och det är ingen tvekan om att kraftfulla insatser behövs. Men polisen ropar på stöd från övriga samhället. Det är långsiktigt bättre att förebygga än att laga. När det gäller situationen för unga i Sverige idag finns det mycket som kan göras för att motverka rekrytering till kriminell verksamhet och skapa förutsättningar för större delaktighet i arbetslivet och samhället i stort. CGI engagerar sig på flera sätt för att vara en god kraft i samhället.

Global arbetsgivare med lokal förankring

CGI är med sina 78 000 medarbetare i över 40 länder en förespråkare av vikten av mångfald. Vi verkar i en traditionellt mansdominerad bransch och måste därför ständigt jobba med jämställdhetsfrågorna. Dessutom är CGI och branschen i en stark utvecklingsfas, där rätt kompetens och humankapital ständigt efterfrågas. IT-branschen har helt enkelt inte råd att välja bort; vi tror att det finns en stor potential för många fler att hitta sitt yrke med IT och teknikbaserad kunskap. Digitaliseringen av allt fler funktioner i samhället ställer höga krav på individen att själv ta kommando över tekniken och för detta behöver vi förstå hur den fungerar och kan användas. En kunnig och påläst befolkning stärker demokratin och skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle.

Digitaliseringen av allt fler funktioner i samhället ställer höga krav på individen att själv ta kommando över tekniken och för detta behöver vi förstå hur den fungerar och kan användas. En kunnig och påläst befolkning stärker demokratin och skapar förutsättningar för ett hållbart samhälle.

 

Vi satsar på utbildning och mentorskap

CGI investerar i flera initiativ för social innovation och utbildning; för medarbetare men också för barn och unga genom samarbeten med skolor och civilsamhället. Vi har länge prioriterat att låta våra medarbetare lägga tid på att agera mentorer för andra. CGI:s egna utbildningsprogram STEM@CGI* startades 2016 i syfte att låta CGI:s medarbetare vara mentorer för att inspirera barn och unga att intressera sig för teknikrelaterade ämnen, med fokus på att öka det tekniska kunnandet i samhället i stort.

Covid-19 pandemin har skapat stora avbrott i ungas lärande runt om i världen och CGI har därför anpassat STEM-programmet så att det kan göras helt digitalt. Hittills har vi rullat ut STEM@CGI i nio länder och under 2020 deltog över 44 600 personer i någon av våra STEM-aktiviteter som drivs av CGI:s medlemmar som passionerat delar med sig av sin kunskap. Några exempel: i Indien samverkar vi med en ideell organisation och erbjuder ett mobilt STEM Lab för att nå barn och deras lärare. Medlemmar ibland annat USA och Kanada har under fler år bjudit in ungdomar till STEM Camps (video) för att på ett lekfullt sätt bli intresserade av teknik och vetenskap.

Vi blir alla förlorare om unga personer hindras från att bidra till samhället och skapa en trygg framtid för sig själva. Om vi tycker att det är besvärligt och tidskrävande med PRAO, praktik och handledning på arbetsplatsen måste vi börja tänka om. En insats i form av tid och engagemang är en investering för att säkra både vår ekonomiska och sociala trygghet framöver.

 

Under slutet av 2021 anpassar vi STEM@CGI till vår skandinaviska verksamhet för att ge våra medarbetare verktyg att inspirera och engagera fler unga i Sverige, Danmark och Norge. Vi hoppas att kunna mötas både fysiskt och digitalt, tillsammans med både CGI:s kunder och ideella organisationer. Läs mer om STEM Sverige.

Engagemang i unga en viktig investering

Ett av FN:s 17 hållbarhetsmål är att minska ojämlikheter i samhället och pandemin har synliggjort effekterna av ekonomiska och hälsomässiga klyftor, även i Sverige. Det är inte svårt att förstå hur unga personer, som saknar förebilder vad gäller studier och även i arbetslivet, kan lockas in i en värld av snabba pengar och utlovad status i ”fel” kretsar. Genom partnerskap med icke-vinstdrivande ”My Dream Now” kan CGI:s medarbetare delta som klasscoacher i skolor och ta emot elever på studiebesök. Det är inspirerande för eleverna att höra om våra egna, ibland krokiga, vägar till studier och jobb för inse sina egna möjligheter. CGI tror på samarbeten för att bygga ett hållbart samhälle och genom att samarbeta med My Dream Now och deras nätverk av skolor vill vi vara med och skapa en tro på framtiden och motverka känslan av utanförskap bland ungdomarna. CGI:s medarbetare i Sverige får möjlighet till en gratis utbildning som klasscoach med My Dream Now och kan då bidra som volontär på arbetstid och vara en röst från näringslivet i de skolor som samarbetar med My Dream Now.

Vi blir alla förlorare om unga personer hindras från att bidra till samhället och skapa en trygg framtid för sig själva. Om vi tycker att det är besvärligt och tidskrävande med PRAO, praktik och handledning på arbetsplatsen måste vi börja tänka om. En insats i form av tid och engagemang är en investering för att säkra både vår ekonomiska och sociala trygghet framöver.

*STEM står för ”Science, Technology, Engineering, Mathematics” som kan översättas till vetenskap, teknologi, teknik och matematik. Läs mer om CGI:s arbete med STEM@CGI runt om i världen.


 

About this author

Karin Dahlin Thomas

Karin Dahlin Thomas

Expert, Hållbarhet

Karin är hållbarhetsspecialist som driver och stöttar hållbarhetsarbetet i CGI:s svenska, danska och norska verksamhet. Med en bakgrund inom miljövetenskap har Karin mångårig erfarenhet av arbete med en bredd av hållbarhetsfrågor inom näringslivet, framförallt inom finanssektorn. Karin har även erfarenhet av samarbeten med sociala stiftelser ...