5 September 2023

Sedan ett halvår tillbaka samarbetar CGI med Changers Hub, ett innovationshus som arbetar med att främja entreprenörskap och kreativitet bland personer som bor i socioekonomiskt utsatta områden. 

Changers Hub vill demokratisera framgång så att fler unga ska få möjlighet att förverkliga sina idéer oavsett var de bor, var de kommer ifrån och hur deras nuvarande livssituation ser ut.

Verksamheten riktar sig till unga mellan 16 och 29 år. Idag har Changers Hub över 2000 medlemmar där 66 procent av deltagarna är kvinnor, som får tillgång till ett utbildningsutbud, coworking space, studio och eventlokaler. Verksamheten startade i Alby i Botkyrka strax utanför Stockholm, men finns numera även i Stockholmsförorten Kista, samt i Hjällbo, Göteborg. 

– För oss på CGI är det viktigt att öppna upp techbranschen för alla typer av människor och förmågor och som ett stort företag vill vi spela en aktiv roll och bidra med coaching och nätverk som kan hjälpa till att demokratisera framgång, säger Angelica Reyes, ESG-koordinator och Sustainability Practice Lead, CGI.

– Changers Hub är en väldigt viktig organisation där vi kan stötta och bidra till att förverkliga deltagarnas ambitioner samt presentera dem för den kompetens och det nätverk vi har, fortsätter hon.

CGI deltar i Changers Tech, som innefattar en tolvveckorskurs i frontend-utveckling och ger en introduktion till techbranschen. CGI håller ett av utbildningstillfällena i företagets lokaler och bidrar också med en coach för delar av utbildningen. Abdullah Özmen är Senior Consultant på CGI och var coach för en av grupperna. Vid träffarna kunde deltagarna ställa frågor och få råd kring de uppdrag och uppgifter de arbetade med. Det gavs också utrymme att diskutera hur det är att jobba som konsult och i IT-branchen. 

– För mig var det självklart att delta i detta initiativ. På CGI uppmuntras vi att lägga minst en arbetsdag per år på denna typ av initiativ. Att kunna bidra med min kompetens och erfarenhet för att stötta unga i socioekonomiskt utsatta områden känns viktigt, berättar Abdullah Özmen. 

Deltagarna i Changers Tech tillbringade också en eftermiddag på CGI:s kontor i Stockholm. Det var ett populärt och uppskattat tillfälle att nätverka och umgås som fortsatte långt in på kvällen med flera intressanta möten och diskussioner. 

– Genom att delta i detta initiativ fick jag inte bara möjlighet att träffa nya talanger utan också möta flera intressanta personer från branchen och de inspirerande initiativtagarna från Changers Hub, vilket var väldigt givande. Jag hoppas verkligen att fler från CGI vill engagera sig i detta projekt framöver. Nästa del kommer att ha fokus på AI och där har vi ju väldigt mycket att bidra med, säger Abdullah Özmen.

CGI utvärderar nu hur företaget kan utveckla medlemskapet med Changers hub för att erbjuda sammanhang och nätverk till ännu fler drivna och motiverade unga som vill förverkliga sina idéer och utveckla sig själva.


På bilden högst upp, från vänster: Örjan Kåhre, Head of Operations på CGI, och Angelica Reyes, ESG Coordinator och Sustainability Lead på CGI.