Karin Carlsson

För tredje året i rad får CGI topplacering som jämställd arbetsgivare i IT-branschen i Nyckeltalsinstitutets årliga mätning Jämix. Jämix mäter bland annat hur jämställda anställningsvillkor, arbetsvillkor och arbetsmiljöer företagen har. Vad ligger bakom CGIs framgång? Vi frågar en av CGIs HR-chefer för att få svaret.

Karin Carlsson är HR-chef för affärsområdet IPBPS & GDC med 900 anställda och som bland annat utvecklar och levererar egna system – IP-lösningar – till svenska och internationella kunder. 

Vad är hemligheten med CGIs framgång på området?

”Vi har jobbat aktivt under många år med jämställdhetsfrågan. Det finns också ett stort fokus på frågan ända upp från högsta ledningen i Kanada, vilket gör att vi själva inte tappar fokus.”

Vad gör vi rent konkret?

”Varje kvartal följer vi upp våra nyckeltal kring jämställdhet. Här i Sverige jobbar vi väldigt aktivt med en inkluderande rekryteringsprocess och med att ha goda exempel på kvinnliga chefer, något som vi har många av på CGI.  Vi nominerar också årets IT-kvinna varje år som ett sätt att nå nya grupper inom IT och att bredda rekryteringsbasen på lång sikt.”

Ge exempel på ett viktigt nyckeltal.

”Representationen av kvinnliga ledare. Det visar att man kan lyckas som kvinna i ett IT-företag upp till högsta nivå och att ha sådana förebilder är oerhört viktigt. På CGI i Sverige har vi en helt jämställd ledningsgrupp på högsta nivå.”

Varför är det viktigt att ha en jämställd arbetsplats?

”Liksom alla andra IT-företag har vi ett stort behov av att rekrytera personal. Vi har detta ”war of talent” som ju är väldigt kännbart för alla som jobbar inom branschen. Där tror vi att jämställdhetsarbetet är superviktigt för att vara en attraktiv arbetsplats och nå ut till nya grupper, inte bara kvinnor utan grupper med olika bakgrunder i samhället.”

Gynnas männen också av mixade arbetsplatser?

”Absolut. Jag tror alla gynnas av det. Om man vill ligga i framkant måste man förstå alla delar av samhället och hur det fungerar.”

Vilka är utmaningarna med att få till en jämställd arbetsplats?

”Det är att rekryteringsunderlaget inte är jämställt från början. Därför måste man få till en förändring redan tidigt och jobba med frågan redan i skolan – och det gör man ju i större utsträckning nu. Redan på lågstadiet börjar man lära barnen lite programmering så att de inte ska känna att det är något jättesvårt och konstigt. Det är det arbetet som måste fortsätta hela vägen, att man visar bredden, vad som finns inom branschen och vad man kan jobba med.”

Får inte folk plugga till eller jobba med det de vill?

”Absolut! Men jag tror att man då måste ha information om vad de olika valen innebär. Om man säger att ”kvinnor vill jobba med människor och män med teknik och innovation”, då tror inte jag att det speglar verkligheten. Jag tror snarare att man inte har några förebilder från branschen eller någon information om vad jobbet innebär. Man kanske har en uppfattning om att det är tufft eller mansdominerat. Så därför tror jag att det här jobbet med förebilder är oerhört viktigt.”

Du själv jobbar inom den kvinnodominerade HR-sidan. Tänker ni på att ni ska ha in fler män där?

”Ja, så tänker vi, och det gör nog alla företag. Vi vill ha den där jämställda mixen, det är det man tittar på, att vi har en representation av samhället vårt företag.”

Läs mer om hur det är att arbeta på CGI.