Nargis Rahimi, grundare av Laprica och Shifo Foundation, valdes av CGI och Universum till Årets IT-kvinna. Vi satte oss ner med Nargis för ett samtal om glädje och sorg, tillhörighet och ensamhet och hur enkla men kraftfulla, forskningsbevisade kunskap och metoder kan hjälpa människor att förebygga mentala ohälsa som utbrändhet och stressrelaterade sjukdomar.

Hej Nargis och grattis till att du blev årets it-kvinna. Hur känns det?

"Det känns spännande och jag är väldigt tacksam för den här möjligheten".

Du valdes ut ur en grupp fantastiska kandidater och lyckades imponera på juryn med din bakgrund och personlighet. Berätta lite om dig själv.

"Jag är mamma till tre barn som jag är välsignad över att uppfostra tillsammans med min man. Och jag är folkhälsospecialist, vilket innebär att vi arbetar med att förebygga sjukdomar och främja hälsa. Och jag har arbetat inom detta område sedan 2006 i olika kapaciteter och länder".

Så du har inte bara varit här i Europa, utan över hela världen?

"Ja. År 2013 startade vi tillsammans med min familj Shifo Foundation. Den skapades med en vision om en dag då ingen mor eller inget barn dör eller lider av sjukdomar som kan förebyggas. Och på den här resan arbetade vi i många länder där mödra- och barnadödligheten var hög. Jag arbetade främst i Uganda, Kenya, Tanzania, Haiti, Afghanistan och Gambia. Innan jag startade Laprica arbetade jag på Världshälsoorganisationen med att utveckla globala hälsostrategier".

Just det, så ur allt detta kom din idé om Laprica. Vad är det för en idé?

"Jag bryr mig djupt om hälsa och välbefinnande. För det är en av de viktigaste ingredienserna i livet. Att leva ett hälsosamt och uppfyllt liv är vad vi drömmer om, ber för. Och hälsa är en gåva, vilket innebär att vi måste skydda den och ta hand om den".

Jag vet att du talar om att sorg, stress, ångest och depression är som en plats dit människor går. Kan du förklara det?

"Föreställ dig bara en plats. Det finns en morgon utan soluppgång. Det finns en kväll utan månen. Det finns ett hav men det är utan vågor. Det är så vissa människor upplever livet med sitt nuvarande psykiska tillstånd. Det är en osynlig plats, men vi vet att den finns. Och många människor, både barn och vuxna, reser till denna plats. Och vissa människor kommer aldrig tillbaka. Jag är fast övertygad om, och forskningen visar oss, att många av dessa resor till den mörka platsen kan förebyggas. Så Laprica skapades för att främja psykisk hälsa, välbefinnande och motståndskraft hos barn, individer och på arbetsplatser".

Men det är ett brett och djupt område där vissa människor söker sig till sjukvård och vetenskap, andra söker tröst i religion eller filosofi. Vad är din strategi?

"Vi har baserat Laprica och våra modeller och metoder på vetenskaplig forskning, där vi har sett den bästa effekten och har de mest kraftfulla metoderna. Vi har tittat på de faktorer som hjälper oss att må bra, från barndomen till ålderdomen. Vi har också i stor utsträckning tittat på de faktorer som bidrar till vårt välbefinnande på jobbet. De flesta av oss arbetar någon gång i livet så vi har tittat på de viktigaste faktorerna som bidrar till vårt välbefinnande, vår produktivitet och vår allmänna livstillfredsställelse".

Vilka negativa effekter har ni sett?

"Dessa faktorer påverkar till exempel sjukskrivningar på grund av psykiska problem som ångest, depression och utbrändhet i samband med arbetet. Så vad Laprica fokuserar på specifikt är att tillhandahålla strategisk rådgivning och stöd inom områdena hälsa och välbefinnandepolitik; prestationsmätning för att hjälpa organisationer att utvärdera effektiviteten av sina strategier. Och vi hjälper till att institutionalisera kapacitet och färdigheter i ledningsgrupper och hos enskilda arbetstagare för att hjälpa dem att må bra och göra sitt bästa på ett systematiskt sätt".

Ni började titta på föräldraskap och de effekter som en hälsosam och trygg uppväxt kan ge. Har ni tittat specifikt på hur föräldraskap påverkar människors psykiska hälsa?

"En av de grupper vi fokuserar på är arbetande föräldrar eftersom de inte bara måste göra sitt bästa på jobbet och ta hand om sig själva, utan också lägger grunden för en sund utveckling hos de nya generationerna. Kvaliteten på föräldraskapet är en av de förebyggande eller riskfaktorerna för psykisk hälsa och det är ett av fokusområdena i Lapricas online evidensbaserade föräldraprogram".

Tror du att de psykiska problemen ökar? Eller pratar vi mer om hälsoproblem bara för att det är frågan?

"Man har forskat mycket om psykisk hälsa och välbefinnande. Särskilt de senaste fyra decennierna har gett upphov till omfattande, användbar forskning som berättar varför nästan en miljard människor lever med psykiska problem och hur vi bör förebygga och ta itu med detta viktiga område av vårt liv. Och en av mina roller som folkhälsospecialist är att dela med mig av kunskap och forskning på ett språk som alla kan förstå - utan en doktorsexamen i folkhälsa och psykologi".

Du talar också om välbefinnande i tre "dimensioner". Kan du förklara?

"Många faktorer påverkar den psykiska hälsan. Vi kan dela in dem i tre faktorer. Den ena är individuell. Det är bland annat vår genetik, vår copingförmåga, vårt sociala och emotionella lärande, vårt tobaksbruk, vår fysiska aktivitet, hur vi uppfostrats, vår kost. Den andra är vår familj och vårt samhälle. Om vi har negativa relationer hemma och på jobbet påverkar de vår psykiska hälsa. Den tredje faktorn är strukturell. Vår ekonomi till exempel. Människor som förlorar sina arbeten och tvingas flytta till exempel. Det handlar om vår tillgång till livsviktiga tjänster, bland annat utbildning, hälsovård och annat".

Vi måste alltså se på hela detta område i ett helhetsperspektiv?

"Självklart! Vi har många fler saker som påverkar välbefinnandet. Det kräver hela samhället, inklusive hur vi som individer tar hand om vår psykiska hälsa, lär oss och utrustar oss med kunskap och verktyg som hjälper oss att må bra. Och genom att komma ihåg att vi måste börja där vi är nu. Men att ta ett helhetsgrepp skulle innebära att man tittar på utbildningssystemet, hälsovårdsinrättningar, stadslandskap och arkitektur, logistik, våra regeringars prioriteringar och kommunikationsstrategier och så mycket mer".

Vi kommer att prata mer om stress och utbrändhet i andra artiklar framöver, men för tillfället vill jag bara tacka dig så mycket för att du är med oss här och för att du är vår Årets IT-kvinna!

"Tack så mycket och jag ser fram emot fler berikande diskussioner och kunskapsutbyte som kan ge värde åt läsarna!"

Läs mer och titta på intervjun med Årets IT-kvinna Nargis Rahimi:

Läs mer om Årets IT-kvinna