Karin är hållbarhetsspecialist som driver och stöttar hållbarhetsarbetet i CGI:s svenska, danska och norska verksamhet. Med en bakgrund inom miljövetenskap har Karin mångårig erfarenhet av arbete med en bredd av hållbarhetsfrågor inom näringslivet, framförallt inom finanssektorn. Karin har även erfarenhet av samarbeten med sociala stiftelser och med forskningsvärlden, och ser gärna samverkan mellan olika parter för att gemensamt skapa ett mer hållbart samhälle.