CGI har korat Nargis Rahimi till Årets IT-kvinna. Nargis är en genomförare av rang med massor av energi. Den kraften lägger hon på it-teknologi med syfte att stärka världens alla barn.


Nargis Rahimi ger sina visioner vingar. Hon är medgrundare till Shifo Foundation som har utvecklat ett informations- och supportsystem för att stärka hälsosystem i länder med stor barn- och mödradödlighet. År 2020 blev hon inbjuden till WHO för att bidra med sina kunskaper och erfarenheter inom strategiutveckling. Idag driver hon Laprica som genom ett forskningsbaserat utbildningsprogram stärker föräldrar världen över i att fostra barn och få dem att nå sin högsta potential. Nu har CGI valt Nargis Rahimi till Årets IT-kvinna.

NARGIS RAHIMI
GÖR: Driver Laprica som jobbar för att få världens alla barn att blomstra genom ett it-baserat föräldraprogram.
I URVAL: Medgrundare till Shifo Foundation som verkar i åtta länder: Uganda, Gambia, Haiti, Tanzania, Afghanistan, Kenya, Honduras och Zambia. Samarbete med WHO. Grundare av Laprica som stärker föräldrar världen över i att få barnen att blomstra.

Hur väcktes ditt engagemang för barn?

 – När jag jobbade på Karolinska Universitetssjukhuset samarbetade vi med hälsoministeriet i Uganda i ett projekt som gick ut på att analysera och förbättra deras hälsosystem. Vi besökte landet som har en hög barn- och mödradödlighet och det påverkade oss jättemycket att se allt lidande i utsatta områden. Det projektet förändrade våra liv. Det ledde till att jag, min bror och svägerska hoppade av våra jobb och grundade stiftelsen Shifo Foundation 2013. 

Berätta mer om Shifo Foundation!

– Uppemot hälften av världens alla barn registreras inte vid födseln, så det första målet var att registrera alla barn i länderna. Vi såg att personalen, som var allt för få, jobbade mycket med administration och rapportering men data användes inte. Därför skapade vi Smart Paper Technology. Så snart ett pappersdokument skannas digitaliseras det. Vi tog fram ett patientjournalsystem och Gambia var det första landet att införa det på nationell nivå. 

Vad innebär patientjournalsystemet för länderna?

– Systemet används i primärvården, och beslutsfattarna samt vårdpersonal kan få reda på hur många barn som finns och vilken service de får. De kan nå varje barn oavsett var de bor, och föräldrarna får ett sms när det är dags att ta sitt barn till barnavårdscentralen. Med tillförlitliga data ökar dessutom transparensen, vilket kan leda till minskad korruption. 

”Jag ser framemot att skapa ett win-winpartnerskap tillsammans med CGI.”

Berätta om ditt samarbete med Världshälsoorganisationen, WHO!

 – På Shifo Foundation pratade vi högt om att vi måste ha användbara data i utvecklingsländer för att registrera alla barn, effektivisera processer och minska administration. Därför blev jag inbjuden till WHO och var bland annat med och utvecklade den globala strategin för data. 

Sedan 2018 driver du Laprica som erbjuder Laprica Parenting Programme, ett forskningsbaserat onlineprogram som stärker föräldrar världen över i att fostra barn och få dem att blomstra. Berätta mer!

 – Längs vägen har jag lärt mig mycket om mental ohälsa som börjar redan i ung ålder, och nu gör jag allt för att ge strategier till föräldrar i den viktigaste och svåraste resan att uppfostra barn så att de kan nå sin högsta potential. Vårt mål är att stötta föräldrar med forskningsbaserad kunskap och verktyg och att hjälpa dem hur de kan prioritera sin tid. Nu vänder vi oss mer till företag för att nå fler arbetande föräldrar. Laprica är en social organisation. För varje licens som säljs ger vi tio familjer som inte har ekonomiska möjligheter chansen att få tillgång till programmet. Samtidigt studerar vi hur programmet påverkar kompetens- och stressnivå och nivån på lycka hemma och på jobbet. 

Förutom titeln Årets it-kvinna ingår ett skräddarsytt program där du får utbyte med inspirerande personer på CGI och tillgång till en egen mentor. Hur ser du på det?

– Jag har fått en av de bästa mentorerna, Sara Mårtensson på CGI, och vi ska utveckla ett program utifrån vilka mål vi vill åstadkomma. Jag ser framemot att skapa ett win-win-partnerskap tillsammans med CGI.

Läs mer om Årets IT-kvinna och Nargis Rahimi i nedan länk