Årets personaldirektör utses av Universum/Number one varje år och 2023 gick priset till CGIs HR-direktör Veronica Wiren. Priset tilldelas till Veronica Wiren för hennes exceptionella arbete inom employer branding.

– Jag är väldigt glad över detta pris som alla medarbetare på CGI varit med och bidragit till inom employer branding. Hos oss erbjuds en vänlig och stödjande arbetsmiljö med gynnsamma karriärmöjligheter. Trots de utmanande marknadsförhållandena för många, upplever vi stabilitet i vår verksamhet, vilket jag tror bidragit till denna utmärkelse, säger Veronica Wiren. 

Satsningar under de senaste två åren har bland annat skett inom karriärutveckling, jobbrotation och kompetensutveckling. Samtidigt har personalomsättningen minskat och CGI har nöjdare medarbetare.

– Grunden för tillväxt är att behålla befintliga medarbetare och attrahera nya. Vi är ett stort och tryggt företag som visserligen även arbetar med traditionell marknadsföring, men som framför allt under lång tid har sett medarbetarna som våra bästa ambassadörer. När de är nöjda på jobbet rekommenderar de CGI som arbetsgivare.

Innovation i flera dimensioner

CGI främjar innovation genom sin arbetsmiljö och öppenhet och satsar aktivt på kompetensnätverk för att främja innovation verksamheten. 

– På CGI är det konsulterna som driver innovation och teknik tillsammans med kunder och partners för att möjliggöra en hållbar omställning. 

Jämställdhet är en prioriterad fråga för CGI och de genomför olika aktiviteter för att öka andelen kvinnor inom företaget och branschen. Med en hög andel kvinnliga chefer strävar företaget efter att bli den mest jämställda aktören i norra Europa inom sin bransch senast år 2025. CGI lägger också stor vikt vid att främja mångfald och inkludering.

Arbetsgrupperna på CGI präglas av mångfald  och inkluderar individer med olika åldrar, bakgrunder och erfarenheter. Detta skapar en energifylld miljö där medarbetarna kan inspirera varandra och fortsätta utvecklas tillsammans.

Medarbetare som delägare

En viktig aspekt hos CGI är grundarens vision om att alla medarbetare ska få vara med och bygga och äga företaget tillsammans. Den synen bygger på tanken att människor tar större ansvar och känner sig mer engagerade i något som de äger och har insyn i. Alla medarbetare uppmuntras därför att bli delägare genom företagets interna aktieägarprogram, vilket cirka 85 procent av medarbetarna idag är. 

– CGI har en öppen företagskultur där resultat och utveckling delas med alla. Det främjar ansvarstagande och ökar förståelsen för hur verksamheten fungerar. Tillsammans med ägarkulturen skapar det också en unik känsla av samhörighet. 

Läs mer om våra karriärmöjligheter och hur det är att arbeta på CGI