Susanne Stark är en erfaren och passionerad ledare inom finansiella tjänster på CGI. Med en bakgrund på över 25 år inom IT, inklusive ledarroller på globala mjukvaruföretag inom banksektorn, har Susanne stor expertis för både kunder och affärsutveckling. Privat är Susanne sportintresserad och älskar att testa nya utmaningar där hon bland annat har kört Cykel Vasan fem gånger och har en passion för tennis. 

Under sina fem år på CGI har Susanne haft flera roller med olika ansvarsområden. Hon är numera kundansvarig på CGI Banking i Stockholm där hon jobbar med affärsutveckling gentemot flera stora banker med fokus på att samordna leveranser och säkerställa att kundernas behov möts. Rollen innefattar också försäljningsansvar och att identifiera relevanta IP-lösningar för den svenska banksektorn. Hon blev nyligen promotad till Vice President Consulting Expert. Susanne är även mentor till ett flertal medarbetare. 

Hur är det att vara mentor? 

Jag brinner för att unga personer ska få bästa möjliga förutsättningarna att utvecklas. När jag har kundleveranser lyfter jag ofta fram våra lovande talanger i roller där de kan få utmana sig själva och därmed växa. Jag gillar att få andra att växa och dela med mig av kunskap som jag förvärvat under min karriär. 

Vilka egenskaper är viktiga i rollen som konsult? 

För att jobba som konsult måste du vara nyfiken för våra kunders problem och utmaningar. Det är också viktigt att vara lyhörd, uppskatta problemlösning och se möjligheterna för att göra ett bra jobb. 

CGI som arbetsplats

Susanne uppskattar möjligheterna till personlig och professionell utveckling. Hon lyfter fram företagets unika värdegrund och fokus på att stödja medarbetarnas tillväxt. Genom spännande projekt och möjligheter till kompetensutveckling bidrar CGI tilI en stimulerande och inkluderande arbetsmiljö. 

För mig är CGI en plats där min passion för teknik och affärsutveckling kan blomstra. Med en öppen och inkluderande kultur och spännande möjligheter till personlig utveckling, ser jag fram emot att fortsätta bidra till vår framgång och innovation i framtiden.

Framtidsutmaningar inom banksektorn

En av de största utmaningarna inom banksektorn är den strikta regelstyrningen, enligt Susanne. För att arbeta effektivt med banker krävs en djup förståelse för regelverket och en vilja att anpassa lösningar därefter. Trots detta ser hon en lysande framtid för branschen och betonar bankernas avancerade tekniska framsteg och fokus på cybersäkerhet.

Hur ser du på framtiden?

Jag ser fram emot att möta framtidens utmaningar, särskilt inom området förändringar i teknologin, såsom AI, och hur det kommer att påverka banksektorn. Det är viktigt att kontinuerligt lära sig och utveckla nya kompetenser för att hålla sig relevant i en snabbt föränderlig bransch.

 


 

Skapa din karriär med CGI!

Läs mer här