Susanne Stark är en erfaren och passionerad ledare inom finansiella tjänster på CGI. Med en bakgrund på över 25 år inom IT, inklusive ledarroller på globala mjukvaruföretag inom banksektorn, har Susanne stor expertis för både kunder och affärsutveckling.