Inför sitt sista år av universitetsstudier vid Lunds Tekniska Högskola ansökte Ellen Bengtsson till Female Student Acceleration Program (FSAP) – ett nätverk för kvinnliga studenter med ett gemensamt intresse för tech och management. Nätverket drivs av CGI och syftar till utveckling, inspiration och relationsbyggande. 

–  Jag sökte till FSAP eftersom jag tyckte konsultbranschen verkade intressant och var nyfiken på att få större inblick i den världen. Att dessutom få ta del av utbildningar och få bli en del av ett stort inspirerande nätverk upplevde jag som en enorm förmån, säger Ellen. 

Programmet, vilket bedrivs parallellt i Malmö, Göteborg och Stockholm, består av fem tillfällen där medlemmarna av nätverket träffas på CGI:s kontor i respektive stad. Varje träff har ett specifikt fokusområde och gemensamt syftar programmet till att utgöra en plattform för såväl personlig som professionell utveckling. 

– En av de många lärdomar jag tar med mig från mitt deltagande i FSAP är från det tillfälle som fokuserade på samarbete och kommunikationsstilar. Under denna träff presenterades tips på hur man snabbt formar effektiva och starka team från nya konstellationer. Denna kunskap upplever jag har stärkt min förståelse för, och förmåga, att bidra till en välfungerande och dynamisk grupp där personers styrkor tas tillvara på bästa sätt. 

Utöver att genom utbildningar förse medlemmarna med kunskap, förståelse och tekniker för att utvecklas är programmet avsett att vara ett forum för inspiration, uppmuntran och relationsbyggande. Det ger även medlemmarna en unik möjlighet att lära känna konsultbranschen och inte minst – CGI. 

– Mitt deltagande i FSAP har haft stort inflytande på mitt karriärsval. Med en ständig ambition att utmanas och utvecklas föll sig konsultyrket väldigt naturligt för mig. Efter att dessutom fått bekanta mig med CGI:s värderingar, introducerats i den varma, inkluderande och uppmuntrande kulturen och fått möta många ambitiösa och inspirerande CGI-medarbetare blev även valet av bolag enkelt! 

Ellen är idag en del av CGI Selected - ett treårigt traineeprogram utsett till ett av Sveriges mest populära. I skrivande stund sitter hon på ett uppdrag inom branschen industri och är med och driver ett digitaliseringsprojekt för produktionsanläggningar i östra Europa. Parallellt med arbetet hos kund kommer hon även, tillsammans med en kollega, att driva kommande upplaga av FSAP. 

– Jag ser jättemycket fram emot möjligheten att få vara med och driva detta program och bidra till ett inspirerande och värdeskapande nätverk! Som en tidigare deltagare har jag erfarit det stora inflytande programmet kan ha. Det lärde mig massor vilket jag värderar högt, men det gav mig också möjlighet att inspireras och nätverka med likasinnade. Jag vill verkligen uppmuntra andra studenter till att ta till vara på denna möjlighet och söka till FSAP. Jag känner mig oerhört glad och tacksam över de möjligheter det gett mig och hur det banat väg för starten av min professionella karriär!

Läs mer och ansök till programmet i nedan länk.