Charlotta Wark

Charlotta Wark

Vice President, Public Relations, CGI Global

Nyheter kommer och går. I höstas var Black Lives Matter-rörelsen högt på agendan. Nu när det är tystare i medierna betyder det förstås inte att problemet med strukturell rasism har försvunnit. Det finns runtom oss hela tiden, bara vi skärper blicken. Och det måste vi alla göra för att komma till rätta med problemet på riktigt. Inte minst jag själv.

Som senior ledare vet jag att människor som är annorlunda än jag, tänker annorlunda, ser annorlunda ut och har haft en annan uppväxt än jag, gör mig och mitt team starkare. Med över 20 år i ledande roller inom IT-branschen har jag tagit mig igenom en hel del orättvisa bemötanden och omdömen, egentligen bara för att jag är kvinna, även om jag har växt upp ”i det mest jämlika landet i världen”.

”Som senior ledare vet jag att människor som är annorlunda än jag, tänker annorlunda, ser annorlunda ut och har haft en annan uppväxt än jag, gör mig och mitt team starkare.”

Men trots mina egna erfarenheter inser jag att jag fortfarande är medskapare och del i den enorma systematiska rasismen i världen. Jag är inte rasist, och jag tror inte att de som har behandlat mig annorlunda än mina manliga kolleger är sexistiska. De handlingar som vi utför i vår vardag beror inte på att vi medvetet fattar rasistiska beslut. Tvärtom – det är för att vi INTE tänker igenom våra beslut som gör att de får rasistiska konsekvenser.

En av mina tidigare kollegor berättade om hur hon ville fira att hon vunnit ett pris som företagets bästa säljare genom att bjuda sin mentor sedan många år på en middag. Efter middagen, när de skålade i ett glas champagne, blev de vänligt ombedda av servitören att lämna lokalen eftersom restaurangen inte tillät prostitution.

Ja, hon är svart, och ja, hennes mentor var en vit man, äldre än hon själv. Och ja, detta hände för inte så länge sedan, i Sverige.

Den här historien gör mig fortfarande starkt berörd. Hon berättade också om att hon blir förföljd när hon går in i affärer eftersom expediterna brukar vilja försäkra sig om att hon inte snattar... Ändå tror jag inte att vare sig servitören eller butiksförsäljaren är rasistiska eller onda. Faktum är att det inte ens är intressant att debattera om de är det eller inte. Systematisk rasism kan uppenbarligen frodas och gör det även i samhällen där individer inte är rasister.

”Systematisk rasism består av en mängd sedan länge upprätthållna traditioner, uppfattningar och bekväma ståndpunkter som ett samhälle har skapat genom åren, som utesluter eller berövar andra deras rättigheter utan att människor ens märker det.”

Jag anser att den här omedvetna rasismen är avgörande att förstå, annars kommer vi inte att kunna ändra vårt förhållningssätt på riktigt. Personer som följer rörelsen "Black Lives Matter" kan se på sig själva och säga: "Nej, jag är inte rasist, så jag behöver inte ändra på mitt agerande" och fortsätta som vanligt. Genom att göra det bidrar vi fortfarande till den utbredda systematiska rasism som hindrar vårt samhälle från att utvecklas och förbättras.

Systematisk rasism består av en mängd sedan länge upprätthållna traditioner, uppfattningar och bekväma ståndpunkter som ett samhälle har skapat genom åren, som utesluter eller berövar andra deras rättigheter utan att människor ens märker det. Det sker per automatik.

Systematisk rasism är när ett företag säger att de söker efter människor som passar in i deras kultur och därmed enbart anställer människor ur samma grupp som de själva, där alla ser likadana ut. Handlingen är i sig inte rasistisk, men resultatet blir rasistiskt.

Systematisk rasism är exempelvis när läkaren känner sig obekväm med att prata med en kvinna i hijab med hjälp av en tolk, gör mötet så kort som möjligt, och kanske därmed missar ett symptom på något behandlingsbart som senare blir kritiskt. Läkaren är inte rasist, men resultatet är rasistiskt.

Systematisk rasism är när styrelsen för majoriteten av de företag som är noterade på börsen fortfarande inte kan hitta ”tillräckligt många begåvade individer” förutom någon annan än deras egen kopia. Därför väljer de ut en vit man som företagets VD, som i sin tur kommer att utnämna… Ni förstår vart jag är på väg med det här. Deras handlingar är inte nödvändigt rasistiska, men resultatet blir det.

Vi behöver alla förstå och erkänna våra egna bidrag till den systematiska rasismen. Det är också anledningen till att jag tar ställning och som medmänniska säger: Black Lives Matter!

Jag lovar att anstränga mig för att öka mångfalden genom att utmana min egen partiskhet och mina egna fördomar från och med nu. Jag lovar att lyssna öppet och fördomsfritt. Jag lovar att lyssna på olika röster och att fortsätta lyssna även när det blir obekvämt. Jag lovar att skapa utrymmen och kanaler så att andra kan lyssna och jag lovar att göra allt jag kan för att stötta dem.

Vi måste komma ihåg, att så snart vi sänker gardet, kommer hela systemet vi byggt upp få oss att gå tillbaka till att göra det vi är vana vid och uppfostrade till, så snälla, fortsätt att påminna oss, vi behöver det och världen behöver det – eftersom BLACK LIVES MATTER!

”Jag lovar att anstränga mig för att öka mångfalden genom att utmana min egen partiskhet och mina egna fördomar från och med nu. Jag lovar att skapa utrymmen och kanaler så att andra kan lyssna och jag lovar att göra allt jag kan för att stötta dem.”

About this author

Charlotta Wark

Charlotta Wark

Vice President, Public Relations, CGI Global

Charlotta är en nyfiken ledare som sällan missar ett tillfälle att diskutera hur ny teknik påverkar och utgör nya möjligheter för vårt samhälle – på kort och lång sikt. Med rötter inom förändringsledning bidrar Charlotta med en bred kompetens och erfarenhet från roller som till ...