Corporate social responsibility

Media center

Företag som ligger i startgroparna för att använda AI behöver fundera över hur det ska göras ansvarsfullt och etiskt. Tekniken i sig erbjuder lösningar på många samhällsproblem, men bör implementeras med stöd av branschkod och etiska råd, skriver Johanna Wallnäs...

Företag som ligger i startgroparna för att använda AI behöver fundera över hur det ska göras ansvarsfullt och etiskt. Tekniken i sig erbjuder lösningar på många samhällsproblem, men bör implementeras med stöd av branschkod och etiska råd, skriver Johanna Wallnäs...

Företag som ligger i startgroparna för att använda AI behöver fundera över hur det ska göras ansvarsfullt och etiskt. Tekniken i sig erbjuder lösningar på många samhällsproblem, men bör implementeras med stöd av branschkod och etiska råd, skriver Johanna Wallnäs...

Företag som ligger i startgroparna för att använda AI behöver fundera över hur det ska göras ansvarsfullt och etiskt. Tekniken i sig erbjuder lösningar på många samhällsproblem, men bör implementeras med stöd av branschkod och etiska råd, skriver Johanna Wallnäs...

"Året som gått har varit exceptionellt. Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar för individer, organisationer och samhälle. Vi har fått se hela länder stängas ned, företag försättas i krissituationer, viktiga leveranskedjor stukas och samhällskritiska funktioner påfrestas". Ta del av VD, John...

"Året som gått har varit exceptionellt. Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar för individer, organisationer och samhälle. Vi har fått se hela länder stängas ned, företag försättas i krissituationer, viktiga leveranskedjor stukas och samhällskritiska funktioner påfrestas". Ta del av VD, John...

"Året som gått har varit exceptionellt. Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar för individer, organisationer och samhälle. Vi har fått se hela länder stängas ned, företag försättas i krissituationer, viktiga leveranskedjor stukas och samhällskritiska funktioner påfrestas". Ta del av VD, John...

"Året som gått har varit exceptionellt. Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar för individer, organisationer och samhälle. Vi har fått se hela länder stängas ned, företag försättas i krissituationer, viktiga leveranskedjor stukas och samhällskritiska funktioner påfrestas". Ta del av VD, John...

"Året som gått har varit exceptionellt. Coronapandemin har inneburit stora påfrestningar för individer, organisationer och samhälle. Vi har fått se hela länder stängas ned, företag försättas i krissituationer, viktiga leveranskedjor stukas och samhällskritiska funktioner påfrestas". Ta del av VD, John...