Att vara ett barn med en allvarlig sjukdom är svårt. Långa sjukhusbehandlingar, färre möjligheter att umgås och leka med kompisar samt att spendera tid borta från hem och familj är utmanande för det drabbade barnet, föräldrar och syskon. Just därför finns Hjältarnas hus. Det är ett tillfälligt hem där sjuka barn och deras anhöriga kan bo tillsammans i en trygg miljö. Familjerna kan ha en fungerande vardag tillsammans med andra i liknande situationer, bara 300 meter från barnavdelningen på Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. När ett barn som är sjukt får vara tillsammans med sin familj i en trygg miljö, kan stressen från svåra och smärtsamma behandlingar minska samtidigt som barnets allmänna välmående ökar.

I en situation när ett barn måste få omfattande sjukhusvård är det mycket att hantera, både praktiskt och känslomässigt. Verksamhetschefen på Hjältarnas hus, Victoria Granlund, ville därför skapa ett digitalt stöd som kan hjälpa och underlätta för familjer inför en vistelse på Hjältarnas hus eller under tiden i någon av husets 13 rum och 3 lägenheter. Hon kontaktade CGI, för att höra om företaget var intresserade av att hjälpa till.

CGI bidrar med digital kompetens i välgörande syfte

CGI väljer varje år ut en rad initiativ inom ramen för företagets ESG-arbete, där de bidrar med resurser, kompetens och tekniskt kunnande för att hjälpa organisationer eller verksamheter i välgörenhetssyfte. Projektet för Hjältarnas hus väckte omedelbart engagemang på CGI:s lokala kontor. Stina Svedjetorp är projektledare för initiativet.

Jag har tidigare arbetat med barn med funktionsnedsättningar och har sett utsattheten och hjälplösheten som många föräldrar upplever när något svårt drabbar ens barn, säger Stina Svedjetorp. Projektet ligger mig mycket varmt om hjärtat och det känns därför extra viktigt och bra att vi på CGI kan bidra med viktig kunskap och digital kompetens.

Digitalt stöd förenklar och hjälper

CGI:s projektgrupp utvecklar nu en app som kommer att fungera som informationskanal till familjer inför och under deras vistelse på Hjältarnas hus och den ersätter i stort information som hanterats manuellt, med informationsblad eller telefonsamtal.

I appen finns information som hur rummen ser ut, vad som finns på plats och vad familjerna själva behöver eller kan ta med sig, samt vilken service som finns i närheten av huset. När familjerna väl är på plats kommer de åt annan information i inloggat läge, som information kring event som anordnas för familjerna. För att säkerställa att enbart familjer som har tillgång till Hjältarnas hus kan komma åt det inloggade läget har appen en integration mot Hjältarnas hus bokningssystem.

När en familj befinner sig i sorg eller till och med chock kan det vara svårt att ta till sig information inför och under behandlingen, berättar Stina Svedjetorp. Det dyker upp frågor och funderingar alla tider på dygnet. Då ger appen möjligheten att söka information oavsett tid på dygnet, vilket är viktigt för föräldrar när hjärnan har mycket annat att processa och lösa papper har en förmåga att komma på avvägar.

Systemet är också utvecklat så att personalen ska kunna uppdatera och lägga till information själva på ett enkelt och snabbt sätt. Det enkla gränssnittet gör att administrationen går snabbt och enkelt.

Med appen ger vi både ett bättre stöd till familjer som ska eller vistas på Hjältarnas hus och minskar också administrationen för personalen, säger Stina Svedjetorp. Jag tycker verksamhetschefen på Hjältarnas hus uttryckte det så bra: ”Administration tar mycket tid, när det är närvaro som är det viktiga.