Reinvent

Resource center

Insikter från CGI:s globala undersökning sammanställda i nytt white paper Varje år genomför vi på CGI en global undersökning där fler än 1400 ledare världen över djupintervjuas för att förstå de trender som påverkar deras prioriteringar inom verksamheten och IT...

Coronapandemin är en kris som slår hårt på samhället. I många branscher visar sig en sviktande efterfrågan i drastiskt sjunkande försäljningssiffror. Samtidigt försvåras möjligheten till extern finansiering i tider av osäkerhet, vilket sätter bolagens likviditet på prov. Med en lång...

Under Coronakrisen har Frankrikes konsumenter varit isolerade och helt beroende av handeln för att få tillgång till dagligvaror. Carrefour, en ledande global dagligvaruhandlare, stod inför utmaningen att snabbt säkra sina leveranskedjor för att lugna sina kunder och försäkra dem om...

Att en del gymnasieelever inte får i sig ordentlig lunch hemma när de pluggar på distans samtidigt som restauranger tappar besökare är välkända problem i coronakrisens spår. Eskilstuna kommun löser smidigt båda problemen genom att låta stadens restauranger erbjuda takeaway-lunch...

De danska regionerna har inrättat en nationell dansk biobank för att förbättra behandlingen av coronapatienter. Banken går under namnet Bio- och Genome Bank, Danmark (RBGB) och syftet är att stödja utvecklingen av nya behandlingar genom att samla in data från...

Att frigöra resurser från repetitivt arbete till patientvård är en enorm hjälp för att avlasta sjukhus i den kris som nu råder. Som ett av de första sjukhusen har Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, tagit robotar till hjälp för att utföra...

Coronavirus-pandemin är en aldrig tidigare skådad kris som tvingar företag att möta stora utmaningar. Med en lång högkonjunktur bakom oss är sällan kostnadsbasen anpassad för den tvära ekonomiska inbromsningen vi nu ser. Så frågan är: Vad bör man göra för...

Pandemin rasar ännu, även om det finns signaler på att återställningen nu kan skönjas i horisonten. Flera länder som under de senaste veckorna har haft mycket strikta regler, börjar nu kommunicera kring de steg man planerar att ta under kommande...

Dear Valued Clients,
 
 A few weeks ago, we shared a message about our commitment to provide service continuity in these challenging times. Through collaborating with you and your teams, every day we experience your tremendous resolve to meet the needs...