Bild med stort R och orden Respond, Rebound och Reinvent

Pandemin rasar ännu, även om det finns signaler på att återställningen nu kan skönjas i horisonten. Flera länder som under de senaste veckorna har haft mycket strikta regler, börjar nu kommunicera kring de steg man planerar att ta under kommande veckor för att lätta på bestämmelserna. Beroende av land och bransch man verkar inom kan detta påverka verksamheten på olika sätt. Det styr hur snabbt återställningen kommer att gå och under vilka villkor som det sker. Men när den akuta krisen sakta övergår till en återuppbyggnadsfas står verksamheter inför flera stora utmaningar och avgörande beslut.

På kortare sikt kan det till exempel visa sig vara svårt att få igång sin leverantörskedja igen, och det kan finnas problem med likviditet med mera som håller utvecklingen tillbaka. På längre sikt finns andra utmaningar som kommer att påverka samhället och näringslivet under årtionden framöver.

De tre faserna

Liksom andra kriser delas hanteringen av pandemins disruptiva kraft in i tre faser som vi kallar 3R – Respond, Rebound och Reinvent.

RESPOND

Mitt i brinnande kris kan det vara svårt att se möjligheterna bortom krisen. Nu handlar det bara om att så snabbt som möjligt säkerställa driften och verksamheten under den akuta fasen. Under denna fas, som vi kallar Respond, hittar vi nya möjligheter att till exempel se till att våra kunders medarbetare kan arbeta hemifrån utan att säkerheten äventyras. Vi hanterar kundernas akuta behov av skyddad infrastruktur och applikationsförvaltning från störningar på grund av sjukdomsfall och andra risker.

REBOUND

I nästa fas, som vi kallar Rebound, är det dags att lyfta blicken. Här behöver man se på hur man kan få tillbaka de kunder som kanske tillfälligt avslutade sina uppdrag och som nu befinner sig i ett läge att de ska börja starta upp sin verksamhet igen. Men visa av krisen kommer man nu kanske inte vilja gå tillbaka till de lösningar och metoder man arbetade med innan krisen.

REINVENT

Därefter kommer vi in i den fas som vi kallar Reinvent, det vill säga när de övergripande strukturella effekterna av krisen kommer att ha satt sina spår i hur verksamheter bedrivs. Att ingenting kommer att bli som förut låter kanske dramatiskt, och är något man ofta säger under en pågående kris. Med några års perspektiv brukar effekten avta när allt återgår till det normala. Med det sagt råder det ändå ingen tvekan om att Coronapandemin kommer att förändra många faktorer kring samarbetsformer, krav på hållbara lösningar samt nya modeller för samarbete och finansiering.
 

Här och nu

CGI arbetar parallellt med projekt inom alla krisens faser för att hjälpa både företag och myndigheter med sina respektive utmaningar. För företag kan det just nu till exempel handla om att säkerställa driften av verksamheten, snabbt hitta effektiviseringar och smartare sätt att göra saker.

Myndigheter måste snabbt implementera stöd för nya lagar och regelverk, och samtidigt i vissa delar hantera de enorma volymerna av ärenden inom till exempel socialförsäkringssystemet. Även där stöttar vi nu kunderna med arbetet.

  • Vi har skapat säker infrastruktur och uppkopplingsmöjligheter som låter miljontals människor arbeta på distans på ett säkert och effektivt sätt.
  • Vi har byggt lösningar som gör att över 1 700 skolor i Europa kunnat fortsätta bedriva undervisning med eleverna trots nedstängning och karantän.
  • Vi har även hjälpt KI med säkerheten kring en app för spårning av coronaviruset och arbetar nu i flera projekt inom vård och hälsa för att förstärka upp verksamheten.

 

Kontakta oss gärna för mer information.