Att frigöra resurser från repetitivt arbete till patientvård är en enorm hjälp för att avlasta sjukhus i den kris som nu råder. Som ett av de första sjukhusen har Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, tagit robotar till hjälp för att utföra tidskrävande rutinarbeten vid bland annat hantering av remisser och sjukskrivningsärenden.

Projekten har blivit mycket lyckade och omtalade i flera medier, både i Svt, Dagens Samhälle, och Borås tidning (som du som prenumererar på BT kan läsa). Ansvarig för projekten från CGI:s sida är John Tengler, Head of RPA (Robotic Process Automation), Sverige. 

”RPA handlar om att frigöra resurser så att man kan lägga tid på värdeskapande arbete. En robot kan sköta standardiserade arbetsuppgifter betydligt snabbare och säkrare än någon människa. På så sätt får personalen, i det här fallet läkare och sjuksköterskor, mer tid att ägna åt sina patienter, vilket i slutänden även kortar vårdköerna”, säger han.

Syftet med RPA är att automatisera processer som är manuella, repetitiva och regelstyrda, något som det finns gott om inom sjukvården – undersökningar visar att mer än två tredjedelar av sjukvårdspersonalens tid går åt till administration. Med robotarna på SÄS slipper läkare och sjuksköterskor att ägna sig åt rutinarbete som att exempelvis fylla i samma information i flera olika dokument vid hantering av sjukskrivningar, att bevaka och administrera röntgenremisser manuellt eller att hänvisa patienter till olika avdelningar. Robotarnas arbete sparar in mellan 2000 och 3000 administrationstimmar per år för vårdpersonalen på SÄS, tid som kan ägnas åt att ge mer högkvalitativ vård och samtidigt bidra till en bättre arbetsmiljö. 

RPA handlar om att frigöra resurser så att man kan lägga tid på värdeskapande arbete.

SÄS och CGI fortsätter de kommande veckorna att arbeta med andra RPA-projekt som inriktar sig på att hjälpa under coronakrisen. Det handlar bland annat om att förbereda bokade besök till sjukhus som behandlar coronapatienter, att underlätta hantering och kommunikation kring labbsvar om corona och att förenkla smittspårningen. Syftet är att minska spridningen av viruset, att avlasta personal och att öka säkerheten för människor som befinner sig på sjukhuset. 

”Det är väldigt kul att se att RPA-processerna ger så stor effekt i verksamheten. Coronakrisen sätter press på vårdsektorn och man behöver snabbt kunna se en reell effekt av sina satsningar. Därför är RPA det perfekta verktyget att sätta in i sådana här lägen”, säger Jon Nilsson.