Uppsala kommun behövde förbättra tillgången till kommunens e-tjänster. Tillsammans med CGI implementerades ett brett utbud av legitimerings- och underskriftsalternativ. Samtidigt centraliserades hanteringen, med effektivare processer, högre säkerhet och bättre kostnadskontroll. Projektet har främjat invånarnas digitala inkludering, ett viktigt mål för en modern och medborgarcentrerad kommun.

Ett nytt arbetssätt för säkra inloggningar

För att kunna erbjuda moderna digitala tjänster samt en inkluderande och effektiv offentlig verksamhet behövde Uppsala kommun kunna hantera flera olika typer av e-legitimationer och digitala underskriftstjänster. Många olika enheter inom kommunen var involverade i arbetet, vilket gjorde det svårt att överblicka aktiviteterna och kontrollera kostnaderna. Samtidigt ville kommunen också öka säkerheten för samtliga e-tjänster. 

Kommunen inledde ett nära samarbete med CGI och tillsammans initierades ett förändringsarbete för att harmonisera inloggningstjänsterna.

”Det är viktigt att prata om en kommuns e-legitimeringsportfölj, snarare än enstaka inloggningsmetoder,” säger Johan Wretström, systemtekniker på Uppsala kommun. ”Vi måste kunna leverera en bred palett av säkra alternativ för e-legitimering och underskrift till våra invånare och anställda på kommunen.” 

Centraliserad hantering av e-legitimeringslösningar är nyckeln

För att få översikt och kontroll över samtliga anslutningar för legitimering och underskrift tillsattes ett dedikerat team och ett centraliserat arbetssätt för hanteringen av e-legitimationer implementerades. 

Detta team hanterar de inloggningsalternativ som införts och som finns att tillgå i kommunens e-legitimeringsportfölj, såsom Freja eID, SITHS eID och BankID.

”CGI har ett långsiktigt arbetssätt och en vilja att hitta den absolut bästa lösningen för oss,” säger Marcus Pärssinen, teamledare inom IAM på Uppsala kommun. ”Det skapade trygghet för oss som kommun.”

Uppsala kommun har genom projektet och den centraliserade hanteringen av e-legitimeringsportföljen byggt en stor kompetens och en kärna av individer som tar ansvar för utvecklingen inom området inloggning och underskrift. Det möjliggör en kontinuerlig förflyttning, som går hand i hand med marknadens förändringar, både när det kommer till ny funktionalitet och åtgärder kopplat till säkerhet. 

”Säkerhetsarbetet i kommunen har hög prioritet, varför CGI:s stora säkerhetsexpertis varit en stor tillgång i samarbetet,” säger Marcus Pärssinen.

Mätbar effektivisering och bättre service

Det förändrade arbetssättet har givit en bättre kostnadskontroll och en högre grad av effektivitet. Effektivare styrning och hantering har uppnåtts. Samarbetet med CGI har också stärkt kommunens kunskap inom området.

Uppsala har nu en teknisk förvaltning av sina e-tjänster, där rätt säkerhetsnivå på inloggningar kan garanteras. Dessutom har redundansen och beredskapen ökat eftersom tjänsterna blivit säkrare och fler e-legitimationsutfärdare finns tillgängliga. Det säkerställer att tjänsterna kan vara tillgängliga även vid ett eventuellt avbrott. 

Med fler inloggningsalternativ kan fler invånare använda kommunens tjänster, vilket gör att Uppsala kommun tillgodoser en högre nivå av digital inkludering. Fler invånare kan nu använda kommunens tjänster med en rad olika inloggningsalternativ.

”Lösningarna kombinerar säkerhet, användarvänlighet och kostnadseffektivitet vilket stämmer väl med vad vi vill uppnå i vår verksamhet”, Säger Andreas Kristoffersson, enhetschef IT-staben på Uppsala Kommun