Man behöver inte röra sig långt på stan förrän en Peab-logga dyker upp i synfältet. Intensiv verksamhet pågår överallt – från bostäder och förskolor till äldreboenden, köpcentrum, kontor, vägar, broar, parker och mycket annat. Vad många inte vet är att Peab är en förkortning för Paulsson Entreprenad AB, grundat 1959 av bröderna Erik och Mats Paulsson.

Idag, drygt 60 år senare, är Peab ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. I Sverige är Peab det största företaget inom bygg- och anläggning och företaget ligger bakom bland annat Friends Arena i Stockholm, Kirunas nya stadshus Kristallen och The Steam Hotel i Västerås.

Utmaningen

Peab behövde byta lönesystem för sina anställda i Sverige då det befintliga systemet var omodernt och dessutom på väg att avvecklas. Peab fastnade för CGI som kunde erbjuda den funktionalitet som Peab efterfrågade. 

– Peab har en väldig bredd med 14 kollektivavtal i dagsläget som ställer stora krav på anpassningar av olika typer av specifik funktionalitet, säger Mikael Johansson som är avtalssamordnare på Peab, och ansvarar tillsammans med åtta kollegor för alla yrkesarbetarlöner inom Peab i Sverige.

Marcus Lindberg är systemförvaltare på Peab och fortsätter:

– Vi sökte ett lönesystem som kan hantera alla våra kollektivavtal och betala ut rätt ersättning utifrån en mängd olika förutsättningar. Systemet behövde dessutom vara så flexibelt att det kunde ta hänsyn till alla de lokala bestämmelser som trumfar de centrala kollektivavtalen. En stor utmaning var att få regelverken för arbetstidsförkortning att fungera så att tidskonton regleras automatiskt med avseende på utbetalning, uttag av tid eller avsättning till pension. Vi sökte även en lättare och mer effektiv hantering av ID-byten (personer som byter anställning inom företaget). 

Lösningen 

Mikael tycker att lösningen har tagit bort mycket stress i arbetet.

– Som avtalssamordnare är en av mina uppgifter att göra ackordsavstämningar. Det innebär att jag inhämtar uppgifter om ett byggprojekts resultat och gör en tilläggsutbetalning till de medarbetare som deltagit i projektet efter det avstämda resultatet, förklarar Mikael. 

Tidigare var detta en omständlig och tidskrävande hantering där uppgifter mejlades fram och tillbaka mellan avtalssamordnaren och lönekontoret och knappades in manuellt person för person innan tillägget till slut kunde attesteras för utbetalning. 

– Nu hanterar jag hela processen själv i POL, vilket också gör det säkert ur ett GDPR-perspektiv. Jag hämtar upp underlaget i POL Självservice och behöver inte skicka känsliga uppgifter via mejl. Jag gör avstämningen, lägger in beloppet med en knapptryckning, attesterar och skickar för utbetalning. Lönekontoret är nu helt bortkopplat från processen, vilket har gett oss avtalssamordnare ett längre tidsfönster där vi både kan hantera fler tilläggsutbetalningar än tidigare och enkelt utföra korrigeringar utan att lönekontoret behöver vara inblandat”, tillägger Mikael. 

Marcus fortsätter:

– Varje år som Byggföretagen och Byggnads kommer överens om nya timpriser för arbetare i hela landet behövde vi förut gå in på varje projekt och prissätta dem manuellt. Nu har vi funktionalitet där vi går in höjer upp med en procentsats – det tar 10 minuter – och då slår det igenom på samtliga projekt i ett svep. Det är också en jättebesparing. 

14 kollektivavtal

volym och komplexitet hanteras i lösningen

Effektivt

nya timpriser uppdateras med en knapptryckning

"Det är en unik bygglösning som vi fått kravställa och utveckla tillsammans med CGI. Det har varit ett komplicerat arbete men till slut hade vi det på plats och vi är supernöjda."
Marcus Lindberg
Systemförvaltare på Peab 

Resultatet

Förutom de tidsvinster och minskade felkällor som uppnås med det modernare systemstödet och förändrade processer enligt ovan, radar Mikael och Marcus upp exempel på hur arbetet har underlättats med den nya funktionalitet som tillförts i bygglösningen. De nämner bland annat den nya utbildningstrappan som automatiskt hanterar varje steg i en lärlingsutbildning så att den anställde får rätt lön beroende på utbildningsnivå. Möjligheten att mäta och redovisa ekonomiskt utfall från regionnivå ner till enskilda projektaktiviteter är också väldigt uppskattad. 

Marcus, som varit med både i kravställning och testning av den nya bygglösningen, avslutar:

– Att vi har jobbat tillsammans med CGI som ett projekt från dag ett - från kravställning till produktionsstart - har varit jätteviktigt. Jag tror att vi har sparat in mycket tid på att vi tidigt fick en förståelse för varandras önskemål och utmaningar så att missuppfattningar kunde undvikas. CGI har också bidragit med väldigt kunniga konsulter som varit med hela resan.