Schenker är ett speditions- och logistikföretag verksamt över hela världen. Företaget har alltid varit innovativt med mål att skapa effektiva försörjningskedjor såväl lokalt som internationellt. Arbetet med att bli ett digitalt företag som kan erbjuda ett komplett flöde för transporter med flyg, båt, lastbil eller tåg kräver en effektiv, dynamisk och säker IT-infrastruktur. För att uppnå detta har Schenker bland annat en lång relation med CGI.

Vi har pratat med DB Schenkers CIO Nordics, Fredrik Nordin, om vad som präglar ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete.

Som CIO Nordics på DB Schenker ansvarar Fredrik Nordin för företagets hela IT-miljö, med support, utveckling och förvaltning av applikationer och infrastruktur samt governance och säkerhet för hela driftsmiljön, användartjänsterna och samtliga verksamhetens plattformar, i Sverige, Danmark och på Island.

När det gäller IT-infrastrukturen har Schenker en multi-sourcingmodell, där CGI är en av leverantörerna.

– Vi köper bland annat serverfunktion på kran och CGI gör detta väldigt bra, säger Fredrik Nordin. Vi har för vana att konkurrensutsätta våra leverantörer med jämna mellanrum och CGI tenderar oftast att stå sig mycket bra.

En spänstig och långsiktig relation

Relationen med CGI inleddes redan 2001, när Schenker började definiera en modern outsourcingmodell med CGI som huvudleverantör. I slutet av 2010-talet uppmärksammades leveransen i Norden även internt på Schenker och idag har CGI även fått ett globalt uppdrag från Schenker inom outsourcing. 

– Vi behöver verkligen ha en spänstig leverantör, som hela tiden driver innovation och kommer med förslag och förbättringar, samtidigt som en lång relation ger oss mycket viktig kontinuitet, säger Fredrik Nordin. CGI jobbar hela tiden med att trimma och optimera leveransen operationellt, taktiskt och strategiskt, vilket har varit en förutsättning som gjort att vårt samarbete har fungerat så bra under så lång tid.

För att kunna upprätthålla kvaliteten och nivån i relationen och leveransen har Schenker jobbat mycket med hur de ska mäta och kontrollera kvaliteten i leveransen.

– Tillsammans med CGI har vi jobbat mycket med att designa och definiera mätpunkter, vilket har gjort att vi fått en bra samsyn kring hur leveransen går och en tydlighet kring om något inte håller måttet, fortsätter Fredrik Nordin.

Ett område där kraven från omvärlden, kunderna och verksamheten har ökat kraftigt är säkerhet. För att kunna hålla en bra nivå på säkerheten använder Schenker oberoende aktörer som mäter säkerhetsnivån i infrastrukturen och tjänsterna.

– CGI står sig oftast bra i de här mätningarna och vi är imponerade av att de kunnat leverera på denna nivå och med det stora måttet av proaktivitet under så lång tid, säger Fredrik Nordin. 

Kunnande och expertis

Den långa relation baseras dock inte bara på den tekniska leveransen. Fredrik Nordin lyfter också fram Schenkers kundteam hos CGI:

– Dedikationen från kundteamet är fantastisk. De har mycket bred kunskap och är väldigt proffsiga. Förutom att kundteamet alltid håller en mycket hög nivå, så uppskattar vi att det alltid är möjligt att få tillgång till CGI:s experter inom olika områden, som kan hjälpa oss med specifika problem eller utmaningar. 

Schenker har även ambitiösa mål framåt, både när det gäller att vidare digitalisering ska ge mervärde för kunderna och att kunna dra nytta av ny teknik. Även här har Schenker hjälp av CGI:s kunnande och erfarenhet.

– Vi har arbetat med digitalisering under lång tid, säger Fredrik Nordin. Våra kunder har höga krav på digitala lösningar och hög kvalitet. Under senare tid har pandemin ställt både nya och andra krav på oss. Då är det viktigt att vi kan jobba effektivt och samtidigt ha stort fokus på att använda kraften i det digitala, bland annat genom att automatisera mer. Vi använder och arbetar hela tiden med att utvidga användningen av koncept såsom maskininlärning, RPA och blockchain, samtidigt som vi hela tiden vill bli mer datadrivna. Där uppskattar vi CGI:s bredd och stora kunskap, samtidigt som de har en kvickhet i sin leverans. 

Läs mer om vårt erbjudande inom managerade tjänster