Michael Zakarias

Michael Zakarias

Cloud & Enterprise Architect

För att kunna vara konkurrenskraftig i dag måste molnet utgöra en viktig del i verksamhetens strategi. Många verksamheter går också över till molnet på grund av dess skalbarhet, prismodell, att det främjar innovation samt dess räckvidd. Men att migrera till molnet kräver mer än att bara packa ihop alla applikationer i en låda och skicka upp dem i molnet. Det innebär att fatta strategiska beslut om molnarkitektur, regelefterlevnad vid användning av publika moln, nya sätt att arbeta med IT-operationer (DevOps/DevSecOps), möjliggörandet av att ha agila utvecklingsteam samtidigt som man bibehåller kontrollen kring kostnader och regelefterlevnad, samt att (åter-)etablera en styrmodell kring SOC (Security Operations Center) och CCoE (Cloud Center of Excellence). Det brukar börja med att man genomför en Application Portfolio Assessment, vars process jag kommer beskriva kortfattat i denna blogg.

Kunskap och insikter om din applikationsportfölj är avgörande för en framgångsrik molnmigrering. Det bästa sättet att gå tillväga är att göra en utvärdering av varje applikation för att bestämma molnmognaden och -beredskapen för var och en av dem så att du kan planera för den bästa tänkbara migreringen.

Jag vill också betona att molnmigrering inte bara är ett teknik- och IT-projekt. Den kräver nästan alltid organisatoriska förändringar och anpassningar av processer, kontroller och att användare och anställda accepterar förändringarna. Jag kommer inte att gå in i detalj gällande dessa aspekter utan rekommenderar bara att ha dem i åtanke, att övergången till Cloud och Cloud Native kräver ett förändrat tankesätt för de flesta OnPremise IT-driftsteam.

När vi utför en bedömning av applikationsportföljen analyserar vi koden grundligt och granskar alla lager för att förstå vilka delar som är redo för molnet och för att belysa monolitiska applikationer inom kundens IT-landskap. Vi gör även en analys av data-workloads för att få full förståelse för applikationernas beroende till varandra samt att förstå workloads under perioder med extra mycket arbete, till exempel när man ska stänga en affärsmånad.

Vanligtvis kommer er applikationsbedömning kategorisera alla era applikationer i fem olika segment; rehost/replatform, refactor, replace, retain och retire. Detta är avgörande för att få en fullständig överblick över alla applikationer och vad som krävs för att migrera dem till molnet på ett effektivt sätt som samtidigt inte äventyrar några viktiga verksamhetsprocesser.

När du går igenom applikationerna kan de hamna i någon av följande kategorier: 

 • Rehost/Replatform 
  För applikationer i denna kategori går det bra att flytta dem rakt av (Lift&Shift). Du kan vanligtvis använda molnleverantörers out-of-the-box-verktyg för att göra den här typen av migreringar.
   

 • Refactor 
  Refactoring kräver förändringar i koden för att applikationen ska fungera. Applikationerna kan då delas upp i två huvudsakliga transformationssätt:

  Små och medelstora applikationer som med begränsade kodändringar kan bli molnklara snabbt och migreras direkt.

  - Stora och mycket stora monolitiska applikationer, som behöver en dedikerad plan för att migreras till molnet, där applikationsmoduler vanligtvis flyttas en och en till en container-baserad mikrotjänstarkitektur med principer för inkapsling och separation av de olika funktionerna. Stora ERP-system faller ofta inom denna kategori.
   

 • Replace 
  I denna kategori hittar du de applikationer som verksamheten inte vill migrera, varken ur ett affärsperspektiv eller ur ett tekniskt perspektiv. Det brukar vanligtvis vara de applikationer med ett stort tekniskt djup. Det finns många sätt att ersätta applikationer, t.ex. att använda SaaS. En befintlig on-prem monolitisk applikation kommer vanligtvis bytas ut över tid och gradvis flytta ut funktionaliteter och affärstjänster till oberoende tjänster.
   

 • Retain 
  Vissa applikationer är inte avsedda för molnet och bör därför inte migreras. Du måste helt enkelt behålla dem on-prem. För applikationer som du väljer att behålla, bör du istället fokusera på att säkerställa att de fungerar smidigt tillsammans med resten av din applikationsportfölj som du nu kommer att ha i molnet. Integration är en viktig prioritet för den här kategorin och du kan behöva uppgradera ditt nätverk för att minska fördröjningar mellan molnet och det lokala datacentret.
   

 • Retire 
  Min erfarenhet är att man i slutänden står med en rad applikationer som kan och bör pensioneras. Detta gäller särskilt om du har bytt ut några av dina applikationer. Det visar sig ofta att nya applikationer som har tillkommit har funktioner som överlappar några av de gamla applikationerna. Då kan man göra sig av med de applikationerna som inte längre behövs.
   

Efter att ha gått igenom den här övningen med alla dina applikationer kommer du ha fått en bättre överblick över vad och hur mycket du behöver migrera, kostnaderna, beroenden mellan applikationer, underlag för en potentiell roadmap för migreringen samt en uppfattning om migreringsvågorna baserat på Business Criticality and Dependencies för varje applikation.

About this author

Michael Zakarias

Michael Zakarias

Cloud & Enterprise Architect

Michael Zakarias har 15 års erfarenhet av att arbeta som cloud, solution & enterprise architect. Han har under hela sin karriär hjälpt kunder att förverkliga nya affärsmål, modernisera deras IT-miljöer samt byggt och lett agila utvecklingsteam.