Payroll services, eller löneadministration på svenska, utgör en av de mest kritiska delarna inom de flesta verksamheter. Utrymmet för misstag är minimalt, samtidigt som komplexa faktorer som pensioner, semestrar, kollektivavtal och utlägg skapar svåra förutsättningar för lönekontoret. 

För att klara uppdraget behövs tillförlitliga system som både ekonomiansvariga och personalen förstår sig på och kan använda. I detta blogginlägg ska vi därför titta närmare på CGI:s lönehanteringssystem Heroma och POL (Payroll Online). Vi har mer än 50 års erfarenhet av lönehantering för offentlig sektor, privat näringsliv och medlemsorganisationer.

Vad ska man välja för payroll service?

Att köpa in ett nytt lönesystem är inget man gör i en handvändning. Tvärtom måste beslutet fattas med hänsyn till budget, personal och nuvarande och framtida behov. Lägg därtill att marknaden för payroll management-tjänster formligen har exploderat på senare år, så får du en ganska svårlöst ekvation. För att kunna navigera bland de olika leverantörerna och systemen behöver du först klargöra vilka era behov är och vad det får kosta.

Utifrån din kravlista kan du sedan sålla bland de olika payroll-plattformarna och lägga fokus på de alternativ som lämpar sig bäst för er verksamhet. 

Många leverantörer erbjuder olika nivåer på deras system, vilket kan försvåra beslutsfattandet ytterligare. Som ansvarig för inköp kan det vara bra att ha lite fantasi och föreställa sig scenarier kring hur verksamhetens behov kommer se ut framöver. På så vis minskar du risken för att välja ett system som blir otillräckligt i takt med att ni växer och blir fler. 

Vet du redan från början med dig att ni behöver en payroll-lösning som både är framtidssäker och anpassningsbar så erbjuder CGI två flexibla helhetslösningar som hjälper er organisation på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Våra payroll-lösningar POL (Payroll online) och Heroma tillhör några av Sveriges populäraste och har stöd för alla slags löneprocesser och integrationer. I de två nästföljande styckena ska vi berätta mer om dessa system. 

Payroll Online (POL) – lönehantering för små och stora företag

POL (Payroll Online) är vår online-baserade lösning för löneadministration som hjälper privata företag att hantera och bearbeta löneutbetalningar på ett snabbt och säkert sätt. Allt förpackat i ett användarvänligt webbgränssnitt som går att anpassa efter önskemål. Med POL kan ert företag automatisera löneprocessen från början till slut och minska risken för felaktigheter och förseningar. 

POL erbjuder flera funktioner som förenklar lönehanteringen. Systemet kan integreras med andra HR-system och ta emot data automatiskt för att skapa lönerapporter och beräkningar. Dessutom gör POL att företag kan anpassa sina löneprocesser efter sina specifika behov och tillämpa komplexa regler och avtal på ett enkelt sätt. Som ett exempel har POL i dagsläget stöd för över 100 kollektivavtal. 

Med POL kan företag säkerställa att deras anställda får korrekt och rättvis ersättning i enlighet med gällande bestämmelser och överenskommelser.

Tre skäl till att välja POL:

  • Beprövat systemstöd
  • Integrationsvänligt
  • Långsiktig trygghet

POL lönesystem består av en programsvit för lönehantering kopplad till en personaldatabas där all information om företagets anställda finns samlad. Vissa produkter är obligatoriska och ingår i en standardleverans. Andra produkter kan köpas till i takt med att er installation byggs ut allteftersom ert företags behov förändras.

Ladda ner vårt produktblad för POL och läs mer om hur POL (Payroll Online) kan förenkla er lönehantering. 

Heroma – HR & lönehantering för offentlig sektor

Heroma är en modern, hållbar och kostnadseffektiv lösning med hög effektivitet och säkerhet. Faktorer som har gjort det till det snabbast växande HR- och lönesystemet för offentlig sektor i Sverige. 

Oavsett om du jobbar inom kommun, region eller statlig myndighet så har du säkert erfarenhet av att samla in och hantera löneuppgifter från många olika system – ett lika komplext som tidskrävande jobb. Med Heroma sköts istället all löneadministration i ett och samma system. Lösningen är utvecklad i Sverige och följer svenska lagar och kollektivavtal, vilket avlastar och effektiviserar lönehanteringen på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Med hjälp av signaler, rapporter och bevakningar kan administratörer kontrollera att rätt lön betalas ut till rätt person i rätt tid. 
    
Med Heroma får du bland annat hjälp med löner, löneöversyn, semestrar, pensioner och ekonomi. Payroll-delen har dessutom verktyg för tidrapportering, utläggshantering, förmåner, ersättning och mycket annat. 

Tre skäl till att välja Heroma:

  • Expertis: CGI har över 30 års erfarenhet av lönesystem för offentlig sektor.
  • Flexibilitet: Välj och betala bara för de lönemoduler som ni har behov av.
  • Säkerhet: Säkerheten hos våra payroll-lösningar har arbetats fram av vår globala säkerhetsorganisation. 

Heroma är baserat på moduler, vilket betyder att du väljer bara de HR-och lönemoduler du har behov av. På det sättet får du den mest kostnadeffektiva och kundanpassade helhetslösningen. HR- och lönemodulerna är lättåtkomliga via Heromas webbportal, oberoende om det sker via datorn, telefonen eller surfplattan.

Ladda ner vårt produktblad för Heroma här, eller hör av dig till oss för att veta mer. 

Kanske är löneoutsourcing ett smartare val?

Löneoutsourcing är ett populärt alternativ för företag, organisationer och myndigheter som saknar egen expertis. Genom att outsourca lönehanteringen till oss kan ni känna er trygga i att löneprocessen sköts på ett säkert och kostnadseffektivt sätt, samtidigt som ni kan lägga mer tid och resurser på er kärnverksamhet. Läs mer om hur detta fungerar på vår sida för HRM och löneoutsourcing, eller kontakta oss för mer information. 
 

Hur kan vi hjälpa till? 

Kontakt