Charlotta Wark

Charlotta Wark

Vice President, Public Relations, CGI Global

Glöm inte var ni hörde det först! Jag är helt övertygad om att blockchainteknologi i kombination med smarta kontrakt kommer att innebära slutet på svensk byråkrati. Problemet är att våra politiker inte förstår det. Låter det som jag ger mig ut på djupt vatten? Häng med i mitt resonemang och se om du håller med!

Jag har arbetat hela min karriär i IT-branschen och har förmånen att vara under ständig kompetensutveckling. Den största delen av denna utveckling sker i dialog med våra kunder och experter från andra industrier.

”Ett vardagsämne för oss i dialog med våra kunder är hur den tekniska utvecklingen förändrar hur affärer uppstår i framtiden och hur verksamheter bäst kan använda detta som hävstång för transformation och affärsutveckling.”

Vi har länge talat om att IT, affärs- och samhällsutveckling mer och mer flyter samman, det vill säga, man kan inte skapa en strategi utan att titta på vilka möjligheter och/eller hinder IT bidrar med. Ett vardagsämne för oss i dialog med våra kunder är hur den tekniska utvecklingen förändrar hur affärer uppstår i framtiden och hur verksamheter bäst kan använda detta som hävstång för transformation och affärsutveckling. Vi talar med företagsledare och lärosäten, men sällan med kommunalråd och toppolitiker. Varför är det så?

Jag blir orolig när jag hör hur våra politiker tjuvas och bräcker varandra i argumentationsteknik, den ena vill samarbeta medan den andra är sur för något den tredje sa och vägrar därför tala med den första... Ärligt talat, är det inte lite låg nivå? För mig är den stora frågan: Hur ska Sverige, ett av de mest uppkopplade och mest innovativa länderna, med en befolkning som är högst benägen att ta sig an ny teknik rusta sig för att möta den tekniska framtiden?

Våra företagsledare förstår vikten av detta, så varför är inte detta högt upp på den politiska agendan? Det kommer att bli HELT avgörande för Sveriges framtid – både hur vi står oss internationellt men också gällande hur vi kan få ut ett högre värde ur varje skattekrona.

Vi behöver utbilda oss för att inte halka efter IT-utvecklingen

Det är framförallt ett område som ALLA behöver utbilda sig inom: blockchain. Om vi inte hänger med i utvecklingen kommer det att få samhällsekonomiska konsekvenser. Vi kommer att få ut mindre för varje investerad krona och statsapparaten kommer växa i takt med att informationskomplexiteten ökar.

”Blockchain och smarta kontrakt kommer att förändra världen och den offentliga sektorn står för den största förändringspotentialen!”

Riktig magi uppstår när blockchain – eller blockkedja – tekniken kombineras med så kallade ”smarta kontrakt”. Blockchain och smarta kontrakt KOMMER att förändra världen och den offentliga sektorn står för den största förändringspotentialen!

Jag ska kort förklara vad detta är och varför det är så viktigt. Häng med här nu, för lite längre ned kommer några tankar som är värda att grubbla på i hängmattan eller på väg till jobbet. Vi börjar från början. Vad är blockchain?

Blockchain ”uppfanns” av en person (eller grupp) som använde synonymen Satoshi Nakamoto. Blockkedjan är själva tekniken bakom hur bitcoin fungerar men ska inte blandas ihop med e-valutan i övrigt. Visserligen spår World Economic Forum att 10 procent av världens BNP kommer flöda på en blockkedja år 2025, men det är alla de andra användningsområdena som är mer intressanta för Sveriges medborgare.

Slutet för informationsmonopolet och byråkratin

Tekniken består i en kedja av ”noder” (det kan till exempel vara företag, organisationer, offentliga institutioner eller den enskilda medborgaren) där alla delar information med varandra helt transparant och eftersom alla har en kopia av ”sanningen” så kan ingen enskild nod manipulera eller förfalska informationen.

”En kombination av användningen av smarta kontrakt och blockkedjan innebär slutet av informationsmonopolet och slutet av byråkratin.”

Beroende på vilken typ av information som ska delas och dess användningsområde sätter man upp olika regler för hur varje transaktion bekräftas/godkänns. Dessa regler automatiseras genom program/algoritmer som är händelsestyrda och skapar så kallade smarta kontrakt.

En kombination av användningen av smarta kontrakt och blockkedjan innebär slutet av informationsmonopolet och slutet av byråkratin. Som medborgare i Sverige, Norden och Europa har vi nämligen vissa rättigheter och skyldigheter. Dessa är tydligt dokumenterade efter långa utredningar och propositioner och en administratör är därför helt onödig.

Ett exempel på en rättighet är till exempel bostadsbidraget, en process som idag är arbets- och tidskrävande med hög andel manuell handläggning och informationsutbyte mellan olika instanser innan den slutliga utbetalningen kan ske. Om vi leker med tanken att våra myndigheter använder blockkedjan för lagring av medborgarinformation, så skulle utbetalning av bostadsbidrag bli helt automatiskt om reglerna för berättigande uppfylls. Medborgaren behöver inte göra något, faktiskt inte ens känna till att hen har rätt till bostadsbidrag och inte en enda tjänsteman behövs. Med blockkedjan och smarta kontrakt adderar man alltså transparens, samtidigt som man utesluter onödiga mellanhänder.

Detta var bara ett exempel, jag kan komma på hur många fler som helst: VAB, föräldraledighet, pension, inkomstprövat barnbidrag med mera. Tänk på alla pengar vi kan styra om, tänk hur mycket mer rättvist vårt samhälle skulle kunna bli och tänk på alla sjukhus, skolor och järnvägar vi skulle kunna bygga för dessa pengar!

Vill du prata mer om ämnet? Jag brinner för frågan och är alltid fikasugen så hör av dig!

About this author

Charlotta Wark

Charlotta Wark

Vice President, Public Relations, CGI Global

Charlotta är en nyfiken ledare som sällan missar ett tillfälle att diskutera hur ny teknik påverkar och utgör nya möjligheter för vårt samhälle – på kort och lång sikt. Med rötter inom förändringsledning bidrar Charlotta med en bred kompetens och erfarenhet från roller som till ...