Stockholm, Sverige, 16 Maj 2017

Statens servicecenter har tecknat ett nytt långsiktigt avtal gällande en HR- och lönelösning som till en början kommer att erbjudas till nio statliga myndigheter. Efter en omfattande utvärdering valde Statens servicecenter CGI och systemet Heroma som en strategisk del av deras HR- och lönehanteringsstöd som rör närmare 100 000 statligt anställda. Avtalet är volymbaserat, sträcker sig nio år med två möjliga förlängningar på två år vilket betyder att det som längst kan gälla till och med år 2032.

Vart efter fler och fler statliga myndigheter vänder sig till Statens servicecenter för att få hjälp med effektiv HR- och lönehantering behöver man investera i långsiktiga lösningar med bred funktionalitet som kan hantera de olika myndigheternas krav.

Idag har 111 olika myndigheter med över 83 000 anställda sin HR- och lönehantering hos Statens servicecenter. Redan i slutet av 2017 räknar man med att det kommer hantera 100 000 löner vilket kräver en utbyggd lösning. Efter att ha tittat på en lång rad olika lösningar valde Statens servicecenter Heroma från CGI som säkert och effektivt kan hantera personal och löner för mycket stora volymer anställda.

– Vi är mycket nöjda med Heroma och avtalet med CGI. Det är viktigt att vi har en långsiktig systemförsörjning då det är kostsamt och kapacitetskrävande att pendla mellan systemlösningar, säger Thomas Pålsson, generaldirektör Statens servicecenter.

Avtalet täcker ett specificerat antal månatliga transaktioner vilket låter Statens Servicecenter lägga till nya myndigheters anställda i systemet utan att förhandla om avtalet.

– Vi är väldigt glada att Statens servicecenter har valt Heroma för sin HR- och lönehantering. Heroma har utvecklats för den svenska marknaden och kommer att hjälpa Statens servicecenter leverera förstklassiga tjänster även vid mycket höga volymer, säger Pär Fors, Senior Vice President, CGI Sverige.

För mer information, kontakta:

Robert Almqvist, PR- och kommunikationsansvarig, CGI Sverige: robert.almqvist@cgi.com, telefon: 076-021 9979

Om CGI

CGI Group Inc grundades 1976 och är den femte största oberoende leverantören av tjänster inom IT och affärsprocesser i världen. Med cirka 70 000 medarbetare på kontor och globala leveranscenters i Amerika, Europa och Asien erbjuder CGI tusentals globala kunder en heltäckande tjänsteportfölj med avancerade konsulttjänster inom IT och affärsprocesser, systemintegration, applikationsutveckling och underhåll, drift och hantering av infrastruktur samt cirka 150 patenterade lösningar. CGI har en årlig omsättning på över 10 miljarder CAD och en orderstock på drygt 20 miljarder CAD. CGI:s aktier är noterade på TSX (GIB:A) och NYSE (GIB). Webb: www.cgi.com.