SSP är en av de bäst bevarade hemligheterna i restaurang- och besöksnäringen. Även om inte många har hört talas om namnet, känner alla till bolagets varumärken. SSP är den ledande operatören av restauranger, barer, caféer, food courts och butiker på flygplatser, tågstationer, arenor och eventanläggningar.

SSP är verksamt i över 35 länder över hela världen på fler 600 anläggningar. De har en omfattande portfölj med fler än 500 internationella, nationella, lokala och specialvarumärken. Dessa inkluderar egna varumärken, såsom Upper Crust och Ritazza och varumärken som drivs via franchise, som Bastard Burgers, Taco Bar, Eatery, WHSmith, O´Learys, Starbucks och Burger King. SSP har också arbetat med ett antal internationellt kända kockar som Jamie Oliver och Gordon Ramsey, för att skapa skräddarsydda varumärken.

Utmaningen

Under de gångna åren har SSP gått igenom en rad förändringsprocesser som inneburit både börsnotering och en ökad grad av digitalisering av verksamheten. SSP har gjort ett antal stora IT-förändringar där man exempelvis har bytt till olika affärssystem. På ett tidigt stadium funderade man på om man skulle hantera lönehanteringen internt eller lägga ut arbetet på en extern partner.

”Under åren som gått och med alla stora förändringar så möttes vi av ett antal nya krav som ställs på börsföretag, och i samband med den ökade digitaliseringen och automatiseringen gjorde att vi tidigt började fundera på att outsourca lönehanteringen för att säkerställa löneleveransen”, säger Monica Wagnsson, Lönechef på SSP.

Efter en utvärdering av olika leverantörer valde man CGI:s lönetjänst.

Lösningen

Lönechefen Monica Wagnsson har en lång karriär bakom sig på det företag som en gång i tiden hade sin grund inom SAS Catering.

”Redan 2001 hjälpte jag företaget att gå över till CGI:s lönesystem POL eftersom vårt gamla system inte var millenniumsäkrat. 2017 valde vi sedan att outsourca våra löner till CGI. Även för en mindre organisation gäller det att se upp med vissa fallgropar när man vill outsourca. Det viktigaste är nog att man förbereder sig väl genom att tillsätta styrgrupper med representanter från båda parter”, säger Monica Wagnsson.

Hon fortsätter: ”De rutinbeskrivningar och bevakningslistor vi upprättat innebar att vi var väl förberedda. CGI kan verkligen sin sak så det blev en smidig övergång, något som verkligen var underbart jämfört med andra förändringar vi gått igenom. Under pandemin blev vi tvungna att permittera och då var vi extra tacksamma  för det stöd vi fick från CGI så att vi kunde koncentrera oss  på och sätta oss in i myndigheternas regler samtidigt som vi behövde fokusera  mer på vår kärnverksamhet. Vår interna förändringsresa har lett oss till att vi nu planerar för att implementera ett nytt HRM-system, där vi redan har påbörjat en dialog med CGI angående det integrationsstöd vi kommer att behöva”.

Resultatet

”Målet var att med en liten HR-avdelning säkerställa utbetalning av lön och det har vi gjort genom vår outsourcing till CGI. CGI bidrar alltid med sin breda kompetens och att ha lönehanteringen outsourcad medför också att vi säkerställer uppdateringar. De är ett stort stöd vid förändringar i lagar, avtal och krav från myndigheter som kräver anpassning i alla system”, avslutar Monica Wagnsson."

Läs mer om hur vi på CGI kan hjälpa dig med löneoutsourcing.