Michael Zakarias har 15 års erfarenhet av att arbeta som cloud, solution & enterprise architect. Han har under hela sin karriär hjälpt kunder att förverkliga nya affärsmål, modernisera deras IT-miljöer samt byggt och lett agila utvecklingsteam.